Monthly Archives: January 2017

Seksting

Van Dale had veel vroeger dan ik kennis van het verschijnsel en het begrip sexting. Dat woord blijkt in hetzelfde jaar 2009 toegevoegd als texting. Het eerste is zonder twijfel afgeleid van het tweede. Texting is Engels voor ‘teksten versturen’, te … Continue reading

Posted in In het nieuws, Rijp voor opname (Van Dale) | Leave a comment

Deferentie

Was het Joop den Uyl die zich in 1984 als allerlaatste spreker in de plenaire Tweede Kamer bediende van het woord deferentie? In elk geval is het vanaf 1995 niet meer in de Handelingen te vinden en ik zie het … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | Leave a comment

WOORDENLIJSTJE taal van Rutte

Dit is een woordenlijstje voor het verstaan van hedendaagse politiek, althans van de minister-president. Voor de meeste woorden geldt dat er een speciaal stukje of terloops over is geschreven in dit blog. Een Ruttiaanse reeks. N.B. 18.03.2020 Zie inmiddels enkele … Continue reading

Posted in Taal van Rutte | Tagged | 6 Comments

Schuren

De ontwikkeling volgen van taal in de loop van de parlementaire geschiedenis is interessant en lastig tegelijk. Het werkwoord schuren in de betekenis ‘knellen, wringen’ komt in de historie van de kamerdebatten aanvankelijk alleen letterlijk voor, zoals in het geval … Continue reading

Posted in Taal van Rutte | Tagged , , , | Leave a comment

Totaal

Bij de onderstrepers binnen de taal van Mark Rutte hoort zonder twijfel ook het woord totaal. De minister-president gebruikt het zo te zien in drie contexten. Daar is natuurlijk eerst de neutrale: “als je kijkt naar de totale schuld in Nederland” … Continue reading

Posted in Taal van Rutte | Tagged , , , | Leave a comment

Hebben te

Mark Rutte haalt nu en dan z’n lespraktijk aan, zijn donderdagse activiteiten als docent op een VMBO-school in de Schilderswijk in Den Haag, ook wel in de Tweede Kamer. Op allerlei andere momenten (op vrijdag) wekt hij de indruk ook aan … Continue reading

Posted in Taal van Rutte | Tagged , , , | 9 Comments

Indachtig

Hoogwaardigheidsbekleders – en Rutte mag het over zijn “baan” hebben, hij is een van hen – moeten in allerlei omstandigheden wat formeel-plechtig spreken, net alsof het van papier gebeurt ook als het uit het hoofd is. De persconferentie van 3 juli … Continue reading

Posted in Taal van Rutte | Tagged , | 1 Comment