Monthly Archives: February 2017

Tamelijk

Het ging er in het kader van de taal van Mark Rutte al ‘es over (zie Beton) maar het is de moeite waard om aan het graadaanduidende bijwoord tamelijk ook afzonderlijk aandacht te schenken. Daar is een simpele reden voor, de … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | Leave a comment

Concludent

Als minister Job de Ruiter (zie over hem Beslag) op 27 november 1980 in het kader van de behandeling van een wetsontwerp over abortus in de Tweede Kamer zegt “Dit betoog is concludent en overtuigend, voor zover het aantoont dat … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN, Rijp voor opname (Van Dale) | Leave a comment

Bezopen

Er zijn tijden geweest dat het woord bezopen minder viel in de Tweede Kamer dan momenteel. Als we de verslagen van de Tweede Kamer in tweeën verdelen op basis van de wijze van de toegankelijkheid via internet, dan is het … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | Leave a comment

Plotsklaps

Via een simpel onderzoekje is met behulp van de Ngramviewer van DBNL na te gaan, in welke periode het woord plotsklaps is ontstaan, althans opgekomen. Aan de afbeelding is te zien, dat we in dit geval moeten onderscheiden tussen ontstaan en … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | Leave a comment

Verruïneren

Als er hoofdelijk gestemd moet worden in de Tweede Kamer – en dat gebeurt de laatste jaren vaker dan voorheen – is het zaak voor degene die de namen van de leden afroept om hoorbaar onderscheid aan te brengen tussen … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | Leave a comment

Opzouten, opsodemieteren en het Ruttiaans

IN HET NIEUWS de minister-president. Hij zei gisteren in die bijzondere persconferentie na de ministerraad die voor een deel de persconferentie van de VVD-lijsttrekker was: dat hij sprak van supergaaf “in mijn Ruttiaanse Nederlands”. Waar verwijst de premier naar bij de betiteling Ruttiaans? Laten … Continue reading

Posted in In het nieuws, Taal van Rutte | Tagged | Leave a comment

Loep (ii)

Laten we het slot van de vorige bijdrage in de rubriek Parlevinken nog even onder de loep nemen. Minister Van der Steur gebruikte de hoogst zeldzame constructie met “ons weegs”, om uit te drukken dat prof. Maat en hij uiteen gingen. Dat … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | 1 Comment