Monthly Archives: March 2017

Wat zei Buma

Het was hét moment van dat memorabele slotdebat gisteravond: Pechtold die Buma verwijt aan de zijkant te zijn blijven staan bij Rutte-II. Het was voor de CDA-lijsttrekker geen verwijt, sterker nog, hij was het er helemaal mee eens. Immers, Pechtold … Continue reading

Posted in In het nieuws | Leave a comment

Pertinent

Goedemorgen kiezers! Bij de tekst over Concludent bleek pertinent een van de vastere begeleiders. Op zijn beurt geldt voor pertinent dat het andere woorden aaneenschakelt via het voegwoord en. In het overgrote deel van de 20ste eeuw zien we een lange reeks … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | Leave a comment

Bereids

Ngramviewer van de DBNL (of die van de Koninklijke Bibliotheek) maakt in één oogopslag duidelijk wanneer bereids ‘reeds, al’ meer en minder tot het gangbare Nederlands behoorde. Het is relatief zeer gangbaar in de 19de eeuw. Maar al rond 1860 … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN, Taal van Rutte | Leave a comment

Captie

Het is toeval: in hetzelfde plenaire overleg als waarin de variant medezeggingschap voor de laatste keer viel, is volgens de Handelingen ook een ander Nederlands woord voor de laatste maal genoteerd in dat officiële mondelinge verslag, te weten captie. Volgens Van Dale … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | Leave a comment

Wereld

Wat bladeren is door een boek, heet zappen als je snel van de ene naar de andere televisiezender gaat. Het is hetzelfde, maar terwijl het eerste van belangstelling getuigt, gaat van het tweede toch eerder verveling uit. Zappend kwam ik … Continue reading

Posted in In het nieuws, PARLEVINKEN, Rijp voor opname (Van Dale) | Leave a comment

Medezeggingschap

Althans voor wie zich interesseerde voor de Haagse politiek en de Hilversumse omroep was het een zinderende zomer, die van 1975. De kwestie was een simpele, vóor of tégen de nieuwe voorzitter van de NOS. Dat betekende ook vóor of tégen … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | Leave a comment

Vuur

  Gezellig, Mark Rutte en Jeanine Hennis (VVD) bij WNL samen met een aantal dames die deze zendgemachtigde altijd inzet bij de warme ochtendgroet op tv, Goedemorgen Nederland. Rutte leest keurig van de autocue, staat onberispelijk recht, speelt presentator en … Continue reading

Posted in In het nieuws, PARLEVINKEN | Leave a comment