Lang – langer – langst

Een greep uit de meer-dan-lange woorden. And the winner is….

De 25 langste exemplaren van maart-december 2017 in de Tweede Kamer zouden deze kunnen zijn, in feite eerlijk verdeeld over het kabinet (en de ambtenaren) en de Kamerleden (en hun fractiemedewerkers):

25.       medewerkerstevredenheidsonderzoek (minister Blok)
24.       multi-ondernemingspensioenfondsen (motie-Van Rooijen)
23.       niet-in-mijn-achtertuinbenadering  (Bram van Ojik)
22.       onderwijsachterstandenbestrijding  (minister Slob)
21.       Plattelandsontwikkelingsprogramma *)
20.       priester-imamuitwisselingsproject  (Danai van Weerdenburg)
19.       diagnose-behandel-productiebedrijf (Leonie Sazias)
18.       geestelijkeverzorgingsconferenties  (motie-Voordewind)
17.       maakbaremondialesamenlevingsideaal (Danai van Weerdenburg)
16.       ontwikkelingssamenwerkingsbijdrage (premier Rutte)
15.       vrijstellingstellingsmogelijkheden (staatssecretaris Dekker)
14.       zoek-het-zelf-maar-uit-samenleving (minister De Jonge)
13.       antibelastingontwijkingsrichtlijnen (staatssecretaris Snel)
12.       arbeidsongeschiktheidsverzekeringen   (Bart van Kent)
11.       business-to-businessdienstverlening  (Eppo Bruins)
10.       duurzameontwikkelingsdoelenhandvest  (minister Kaag)
9.         geïntegreerdgewasbeschermingsbeleid  (minister Schouten)
8.         kortetermijnoogkleppenlandbouwlobby (Rik Grashoff)
7.         research-and-developmentactiviteiten (premier Rutte)
6.         eerstelijnsgeboortezorgverloskundigen  (motie-Arissen)
5.         laag-risico-gewasbeschermingsmiddelen  (minister Schouten)
4.         langeretermijnbeleggingsperspectieven  (premier Rutte)
3.         ontwikkelingssamenwerkingsinspanningen  (Han ten Broeke)
2.         thuis-op-de-bank-met-een-biertje-straf  (Foort van Oosten)
1.         tewerkstellingsvergunningenmogelijkheid  (minister Schouten)

*) De voorzitter die de afkorting POP verklaart!

And the winner is…. Carola Schouten

 

 

 

 

 

 

 

About Siemon

Siemon Reker (1950, Uithuizen) was hoogleraar Groninger taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen tot aan zijn emeritaat in 2016. Eerder was hij onder meer streektaalfunctionaris van de Provincie Groningen en actief in de journalistiek (Nieuwsblad van het Noorden, Radio Noord). Publicaties staan onder het kopje C.V.
This entry was posted in PARLEVINKEN. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.