Kamertaal in 2018 in 8 blokjes (5)

Blokje 5, een heel wat rustiger afdeling, die van de juristen en misschien meer traditionele ambtenaren in het algemeen. Ik versta daaronder de mensen die genieten van woorden die we in de Handelingen van 2018 kunnen vinden als niet-typegeclassificeerd, wezenlijke-economischeactiviteitseis en langetermijnevenwichtswaarden. Of nemen we de meerdaadsesamenloopregeling om een term uit de wereld van mijn kennis de oud-rechter te noemen, de man met wie ik m’n lezing opende maar hier digitaal verder alleen even in stilte groet.

In dezelfde wat juridische sector hoort een achtervoegsel dat zich stiekempjes aan het terugtrekken is uit het Nederlands, het bevindt zich in ambtshalve, beroepshalve, correctheidshalve, duidelijkheidshalve.
Dat is dus op z’n retour – we vinden in 2018 nog maar een handjevol voorbeelden in de Kamerverslagen, kortheidshalve nog het meest.


About Siemon

Siemon Reker (1950, Uithuizen) was hoogleraar Groninger taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen tot aan zijn emeritaat in 2016. Eerder was hij onder meer streektaalfunctionaris van de Provincie Groningen en actief in de journalistiek (Nieuwsblad van het Noorden, Radio Noord). Publicaties staan onder het kopje C.V.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.