Wat ik echt heel nadrukkelijk heb gedaan en geprobeerd (i)

Ministers als Yeşilgöz en Adema grijpen in hun uitwisseling met de Kamer graag naar het woordje nadrukkelijk. Maar er zijn meer bewindslieden in Rutte-IV die als het ware geen twintig seconden kunnen spreken zónder dat nadrukkelijk. Hoe normaal is dat?
Als we als voorbeeld naar de genotuleerde verslagen kijken van de Parlementaire Enquête over de Aardgaswinning in Groningen, dan zien we uiteraard dat het de verhorende Kamerleden zijn die vrij geregeld “nadrukkelijk” zeggen, dat hoort bij het Binnenhofs:
• Judith Tielen (VVD): “Toch was er vlak voordat u aantrad als directeur-generaal een Commissie Concentratie Nutsbedrijven, met de afkorting CoCoNut, die juist de nadrukkelijke aanbeveling had gedaan om een gaswet in te voeren.”
• Tom van der Lee (GroenLinks): “Mijn vraag was: als er signalen zijn dat er een serieus probleem zou kunnen zijn met het Groningenveld en er nadrukkelijk meer integraal onderzoek nodig is, (….)”
• Anne Kuik (CDA): “Het valt ons op dat u zeer nadrukkelijk bezig bent met de communicatie en de afstemming met Economische Zaken.”

Maar de gewonere mensen die ondervraagd werden – laten we zeggen de Groningers, de slachtoffers – bedienen zich niet of vrijwel niet van “nadrukkelijk”; in hun Nederlands is dat ondanks hun ellende kennelijk niet nodig. Daartegenover staat iemand als NAM-directeur Schotman die bij zijn verhoor zéér vaak gebruik maakte van deze wijze van accentueren, bijvoorbeeld in de volgende niet-ingekorte passages:

• “Wat ik nadrukkelijk heb gedaan, is ze meenemen naar het gebied om het te bekijken. Ik ben ook naar testwoningen gegaan, de testwoningen die we in Loppersum hadden opgebouwd, en ze nadrukkelijk laten kijken: dit zijn elf woningen die we gaan versterken. Dan zie je hoe moeilijk of hoe lastig dat is en wat erbij komt kijken, en wat er ook bij komt voor de mensen. Die moeten, als je dat breed doet, hun huis uit en die moeten ergens anders wonen. Dat zijn geen makkelijke zaken. Ik heb ze ook nadrukkelijk laten spreken met mensen als burgemeester Rodenboog, die u heeft verhoord.”

• “We hebben nadrukkelijk geprobeerd om de twee aanbevelingen van het OVV-rapport op te volgen. Eentje gaat over communicatie. Daar heeft mijn voorganger al een beetje over gesproken. Ik zal niet herhalen wat hij daarover heeft gezegd, maar we hebben op de website nadrukkelijk geprobeerd om beter in kaart te brengen wat er speelt. We hebben ook geprobeerd om dingen bespreekbaar te maken. We hebben ook nadrukkelijk geprobeerd om onderzoek onder de arm te blijven nemen.”

• “We hebben wel heel nadrukkelijk geprobeerd om SodM daarmee te bedienen. Het heeft twee jaar geduurd voordat we samen tot een model konden komen waarvan ik vond dat dat nodig was. We hebben heel nadrukkelijk niet de discussie opgezocht over het objectief met elkaar eens zijn. Ik heb nadrukkelijk geprobeerd om de toezichthouder te bedienen met een model waar zij zich in konden vinden.”

Verderop in het verhoor gebruikt Schotman dat woordje “nadrukkelijk” niet minder vaak, alleen minder geregeld op een hoopje.

In de Tweede Kamer zijn het naast Yeşilgöz (“Dat heb ik nadrukkelijk gehoord, niet alleen in de afgelopen jaren in een steeds scherpere en aangepaste werkwijze.”) en Adema (“Natuurlijk zal die capaciteit nadrukkelijk aan de orde komen bij de behandeling van de AMvB.”) maar ook Van der Wal (“Ik kom hier nadrukkelijk op terug.”) die in het kalenderjaar 2023 bij de grootgebruikers horen, maar vergeet minister Dijkgraaf niet noch zijn collega Bruins Slot:

• Dijkgraaf (OCW)
“Allereerst wil ik hem in ieder geval complimenteren omdat hij nadrukkelijk vraagt naar de rol van (…)”
“ (…) dat is iets wat de inspectie nadrukkelijk noemt.”
“Daar kunnen we de Caribische studenten heel nadrukkelijk in meenemen.”

• Bruins Slot (BiZa)
“(….) dat wij nu bij de verkiezingen van de Provinciale Staten echt nadrukkelijk inzetten op voorlichting”
“dat punt nog nadrukkelijk bekijken.”
“Daarin heb ik heel nadrukkelijk aangegeven dat ik (….)”

• Trouwens, zie staatssecretaris Van der Burg (Asiel en Migratie, lees Immigratie) in dit verband evenmin over het hoofd:
“Ik doe op dat punt dus een heel nadrukkelijke toezegging richting D66.”
“Zo’n organisatie kan Nederland heel nadrukkelijk helpen, (….)”
“Het gaat hier nadrukkelijk over het brede verhaal van migration.”

Hier is wel wat meer over te zeggen, waaronder met citaten van een andere bewindsman uit Rutte-IV. Ik kom hier nadrukkelijk op terug: wordt vervolgd.

Over Siemon

Siemon Reker (1950, Uithuizen) was hoogleraar Groninger taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen tot aan zijn emeritaat in 2016. Eerder was hij onder meer streektaalfunctionaris van de Provincie Groningen en actief in de journalistiek (Nieuwsblad van het Noorden, Radio Noord). Publicaties staan onder het kopje C.V.
Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.