Author Archives: Siemon

About Siemon

Siemon Reker (1950, Uithuizen) was hoogleraar Groninger taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen tot aan zijn emeritaat in 2016. Eerder was hij onder meer streektaalfunctionaris van de Provincie Groningen en actief in de journalistiek (Nieuwsblad van het Noorden, Radio Noord). Publicaties staan onder het kopje C.V.

Die Utrechters, die Friezen, die Limburgers: een verbazend staatje

Wát een aandacht in de afgelopen dagen voor Groningen en de aardbevingen daar. En dat terwijl NRC Handelsblad het geheime rapport tussen overheid en mijnbouwfirma’s al enkele dagen lang na de scoop van het Dagblad van het Noorden links laat … Continue reading

Posted in In het nieuws, PARLEVINKEN | Leave a comment

Houderij: hollend naar Holland

Hier treffen elkaar werelden, in het Verantwoordingsdebat over 2016 in de Tweede Kamer van 31 mei 2017. De woordvoerder van de SGP, Elbert Dijkgraaf, interrumpeert Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren. In de wereld van de Schepping … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN, Rijp voor opname (Van Dale) | Leave a comment

Ongebruikelijker grammaticaal regelverlies

Neem deze kop in een internet-uitgave van NRC Handelsblad: “Veiligere kernenergie kan, maar komt het er ook?” Laten we een vraagteken zetten achter het woord veiligere: is driemaal dezelfde neutrale klinker niet wat veel? We zeggen iets als “veiluggurruh” en … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | Leave a comment

Mensenrechtengestoeld en klimaatready

De Schoolmeester, Charivarius (een naam die verwijst naar een volksgericht en uitjoelen maar die in werkelijkheid dr. Gerard Nolst Trenité heette, hij leefde van 1870-1946) betrok een eeuw geleden nogal duidelijk positie tegen wat hij beschouwde als foutief taalgebruik. Geen … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | Leave a comment

Boetseren van de werkelijkheid: gewoon accepteren

Voor de tweede maal zorgde journalistieke arbeid gisteren voor een debat in de Tweede Kamer. Nu was het de betrouwbaarheid van de politiek met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek op het WODC en het ministerie dat ik maar kort dat van … Continue reading

Posted in In het nieuws, PARLEVINKEN | Leave a comment

Op de schop (vervolg)

Twee citaten van woordvoerders in de Tweede Kamer zullen illustreren dat sprekers soms kunnen denken aan op de schop nemen, terwijl zij daarentegen spreken van op de schopstoel. Op zich is dat voorstelbaar: waar de vorm op elkaar lijkt zoekt … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | Leave a comment

Joekes: man en paard

De herinneringen die Theo Joekes ophaalde in Man en Paard (Meppel, 1996) mogen geredigeerd zijn door Albert Reinders zoals de achterzijde vermeldt, een persoonlijke stijl spreekt hoorbaar door in het kloeke boek en dat is het geluid van Joekes. Het … Continue reading

Posted in Gronings, PARLEVINKEN | Leave a comment