C.V.

Siemon Reker (1950, Uithuizen) was hoogleraar Groninger taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen tot aan zijn emeritaat in 2016. Eerder was hij onder meer streektaalfunctionaris van de Provincie Groningen en actief in de journalistiek (Nieuwsblad van het Noorden, Radio Noord).

Hieronder staat een overzicht van publicaties vanaf 1980. Het is grotendeels gebaseerd op Picarta. Er ontbreken bijvoorbeeld de internet-columns die geschreven zijn voor het Bureau Groninger Taal en Cultuur van de RUG (TIM, niet meer op de RUG-website), incidentele stukken in het Nieuwsblad van het Noorden en het Dagblad van het Noorden. Hetzelfde geldt voor rubrieken daarin (o.a. Toalproat) en de DGP-bladen (Verwoord). Van zelfstandige publicaties is de titel gecursiveerd.

“Woordgebruik in het parlement. Biezen of bezem, woest of niet en de premier die bedankt voor de guidance.” In:Wilma Borgman, Alexander van Kessel e.a. (red.), Jaarboek Parlementaire geschiedenis 2022. Openbaarheid in politiek en bestuur. Amsterdam, 2022: 139-141.

“SGP-Nederlands. Over de taal en stijl van de SGP.” In: De Banier, jaargang 101, nummer 6, blz. 53. (Jubileum-nummer t.g.v. 100 jaar SGP-fractie in de Tweede Kamer.) Juni 2022.

“Epidemiologische ruimte en takketandjes. De ‘opruk’ van nieuwe taal in coronatijd.” In: Carla van Baalen, Alexander van Kessel e.a. (red.), Jaarboek Parlementaire geschiedenis 2021. Wetenschap en politiek. Amsterdam, 2021: 121-123.

“Talige ontwkkelingen aan het Binnenhof in enkele maanden tijd: corona. Nieuwe woorden in het parlement.” In: Carla van Baalen, Jan Willem Brouwer e.a. (red.), Jaarboek Parlementaire geschiedenis 2020. Het geplaagde ministerie van Justitie. Amsterdam, 2020: 143-145.

“Nou, het gaat lekker met het taalgebruik – we spreken hier Nederlands. Nieuwe woorden in het parlement 2018-2019.” In: Carla van Baalen, Jan Willem Brouwer e.a. (red.), Jaarboek Parlementaire geschiedenis 2019. Natuur, milieu, klimaat. Amsterdam, 2019: 123-126.

Tied vlugt veurbie. Ede Staal, het complete Groningse werk. In Boekvorm Uitgevers / 2019 (ongewijzigde herdruk van de editie van 2018, met een kleine extra inleidende tekst).

“Taal in politiek Den Haag: het gaat snel over fatsoen”
In: De Hofvijver Jaargang 9, nummer 94 (februari 2019) https://bit.ly/2BV5iqu

Dat gezegd hebbend … Taal in politiek Den Haag na 1950. In Boekvorm Uitgevers / 2018

Tied vlugt veurbie. Ede Staal, het complete Groningse werk. In Boekvorm Uitgevers / 2018

“Rutte en een kerncompetentie in zijn vak: taal”
In: VakTaal, tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek jrg. 30, nummer 1 2017 p. 9

Dag woord : werkdagelijkse column 02.03.2015 – 14.03.2016
In Boekvorm Uitgevers / 2016

De voornamen van AlleGroningers (1600-1811)
In Boekvorm Uitgevers / [2016]

Biografie van het Gronings : de taal van Groningen in 1001 stukken, 1200-2000
In Boekvorm Uitgevers / 2016

“Schroom – schromer – Gronings”. Uitleiding bij De pieplaaider = de pijpleider
Toonder, Marten vertaald door Marten van Dijken/ Uitgeverij Personalia / 2015, blz. 171-174

Op stee : Drentse en Groninger plaatsnamen verzameld
i.s.m. Eline Brontsema / Rijksuniversiteit Groningen / [2015]

Brokjes : Echter
In: Toal en taiken; vol. 32 (2014), afl. 1 (jan-feb), pag. 27 / 2014

Asjeblieft! : Groninger tussenwerpsels uit 2013 en vroegere bronnen verzameld en ingeleid
In Boekvorm Uitgevers bv / cop. 2014

Brokjes : Uh
In: Toal en taiken; vol. 31 (2013), afl. 6 (nov-dec), pag. 345 / 2013

Brokjes : Droste
In: Toal en taiken; vol. 31 (2013), afl. 5 (sep-okt), pag. 287 / 2013

Brokjes : Meester
In: Toal en taiken; vol. 31 (2013), afl. 4 (jul-aug), pag. 219 / 2013

Op stroom van tied : De beroving in de trein: 90 jaar na de moord op Jacob Braam Ruben
In: Toal en taiken; vol. 31 (2013), afl. 4 (jul-aug), pag. 195-198 / 2013

Brokjes : Slok
In: Toal en taiken; vol. 31 (2013), afl. 3 (mei-jun), pag. 153 / 2013

Brokjes : Oosterstroat
In: Toal en taiken; vol. 31 (2013), afl. 2 (mrt-apr), pag. 95 / 2013

Laid
In: Toal en taiken; vol. 31 (2013), afl. 1 (jan-feb), pag. 39 / 2013

Toal; Van n ongeluk ien n luk hörmtje
In: Toal en taiken; vol. 30 (2012), afl. 2, pag. 94 / 2012

Brokjes; Bats
In: Toal en taiken; vol. 30 (2012), afl. 2, pag. 93 / 2012

Brokjes: Woonderij
In: Toal en taiken; vol. 30 (2012), afl. 1, pag. 24 / 2012

Brokjes : Doprje
In: Toal en taiken; vol. 30 (2012), afl. 6 (nov-dec), pag. 357 / 2012

Brokjes : Helpen
In: Toal en taiken; vol. 30 (2012), afl. 5 (sep-okt), pag. 285 / 2012

Brokjes : Rachen
In: Toal en taiken; vol. 30 (2012), afl. 4 (jul-aug), pag. 214 / 2012

Brokjes : Maggen
In: Toal en taiken; vol. 30 (2012), afl. 3 (mei-jun), pag. 155 / 2012

Brokjes : Bats
In: Toal en taiken; vol. 30 (2012), afl. 2 (mrt-apr), pag. 93 / 2012

Groningen und das Groningsche der letzten Jahre
In: Jahrbuch Klaus-Groth-Gesellschaft; vol. 54 (2012), pag. 95-108 / 2012

Dat dou ik die nait noa : Ede Staal zuzooiend op zondagochtend
Staal, Ede / In Boekvorm / cop. 2012

Taol-, toal- en taalkiekjes uit Groningen en Drenthe : ruim dertig korte bijdragen over taal op basis van de Drentse en Groningse zinnen uit de reeks Nederlandse dialectatlassen
i.s.m. Abel Darwinkel / Huus van de Taol / cop. 2012

Brokjes : Woonderij
In: Toal en taiken; vol. 30 (2012), afl. 1 (jan-feb), pag. 24 / 2012

Brokjes: Birzen
In: Toal en taiken; vol. 29 (2011), afl. 4, pag. 217 / 2011

Een proefje van de Winschoter taal (1808)
i.s.m. Perton, Harry; In: Stad & lande; vol. 20 (2011), afl. 4 (4e kwartaal), pag. 22-26 / 2011

Brokjes : ‘Die week’
In: Toal en taiken; vol. 29 (2011), afl. 5 (sep-okt), pag. 287-289 / 2011

Brokjes : Vlug
In: Toal en taiken; vol. 29 (2011), afl. 3 (mei-jun), pag. 161 / 2011

Wat stekt mij de poot! : toneel uit West, Noord en Oost (± 1930, ± 1940 en 1973) ; Goud volk. Tweede reeks
In Boekvorm / cop. 2010

Doar’s hoop, doar is licht! : Simon van Wattum’s Tussen wenst en wereld (1954) ; Goud volk. Tweede reeks
Wattum, Simon van / In Boekvorm / cop. 2010

t Hörntje van Jan Piepke : voordrachten op rijm 1820-1950 ; Goud volk. Tweede reeks
In Boekvorm / cop. 2010

Mit noar heur blomtoenje : Sien Jensema’s novelle Berend Kopstubber (1939) ; Goud volk. Tweede reeks
Jensema, Sien / In Boekvorm / cop. 2010

Oet vrouger tied ; Goud volk. Tweede reeks
Neuteboom, J.H. / In Boekvorm / cop. 2010

Goud volk ; Tweede reeks
In Boekvorm / 2010

I.s.m. Martin Hillenga: Taal en teken : van Albert Negenoog tot welcome 2 Grunn : vijftig korte bijdragen op het terrein van de Groninger taal en cultuur
Bureau Groninger Taal en Cultuur RUG / 2010

Ter Loan en aal zien aander bouken : tentoonstellingscatalogus ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van K. ter Laans ‘Nieuw Groninger Woordenboek’ (1929)
2e onveranderde uitg / Universiteitsbibliotheek RUG / 2010

Het balletje in het schuurtje : het opsporen van regionaal Nederlands in gedrukte nieuwsmedia
Huus van de Taol / [2010]

Low Saxon dialects across borders = Niedersächsische Dialekte über Grenzen hinweg
i.s.m. Lenz, Alexandra N. en Charlotte Gooskens / Steiner / 2009

Groetn oet Grunn
In: Het dialectenboek. 10 / 2009

I.s.m. Ties Tepper: Werk in uitvoering : woorden in Oldambtster boedelinventarissen vóór 1726
Bureau Groninger Taal en Cultuur RUG / 2009

Explorations concerning spelling and pronounciation in Groningen: evidence from eighteenth-century inventories
In: Northern voices / 2008

Gré van der Veen in n soort van annalyse
In: Toal en taiken; vol. 26 (2008), afl. 6 (nov-dec), pag. 321-325 / 2008

Zacharias nait, mor aal Johannes!
In: Biebel; pag. 1903-1905 / 2008

Lezing 22 februari 2008 Selexyz/Studium Generale (aangepast o.g.v. spontane aanpassingen tijdens de toespraak)
In: Toal en taiken; vol. 26 (2008), afl. 3 (mei-jun), pag. 171-176 / 2008

Goud volk
In Boekvorm / 2008-2010

Van een fijne juffer: vroege schrijfsels van en rond Fenna Slapsma-Tiessens (1922-1934); Goud volk. Eerste reeks
Slapsma-Tiessens, Fenna / In Boekvorm / cop. 2008

De poëet van Aolwieke : een selectie uit het dicht- en toneelwerk van Geert Teis Pzn. (1864-1945) ; Goud volk. Eerste reeks
Teis, Geert / In Boekvorm / cop. 2008

Dollen rond n Daam ; Goud volk. Eerste reeks
Blécourt, A.S. de / In Boekvorm / cop. 2008

Emoties in t Oldambt ; Goud volk. Eerste reeks
In Boekvorm / cop. 2008

De wildeboudel van t begun : Groninger literatuur van 1830-1850 ; Goud volk. Eerste reeks
In Boekvorm / cop. 2008

Kennismaking met het Gronings : een introductie op het eigentijdse dialect van Stad en Provincie
2e, herz. en uitgebr. dr / In Boekvorm / 2007

’t Maandblad Groningen 1939: “Dat’s ook Grunnen! Sneu veur dei doar wonen.” (22)
In: Toal en taiken; vol. 24 (2006), afl. 5 (sep-okt), pag. 293-295 / 2006

’t Maandblad Groningen 1938: “…geen vitterij maar zorg en liefde voor onze eigen taal…” (21)
In: Toal en taiken; vol. 24 (2006), afl. 4 (jul-aug), pag. 194-198 / 2006

’t Maandblad Groningen 1937: “Verzoep joe nait, aal is ’t leev’m zwoar… (20)”
In: Toal en taiken; vol. 24 (2006), afl. 3 (mei/jun), pag. 157-160 / 2006

’t Maandblad Groningen 1936: “De heeren zijn het volmaakt eens geworden over de te stellen regels…(19)”
In: Toal en taiken; vol. 24 (2006), afl. 2 (mrt-apr), pag. 67-70 / 2006

’t Maandblad Groningen 1935: “…wie harren wel n haile weke noar dei wichter lustern en kieken wild… (18)”
In: Toal en taiken; vol. 24 (2006), afl. 1 (jan-febr), pag. 2-6 / 2006

t Maandblad Groningen 1940-1945: “dat nummer het laatste kan zijn dat voorlopig zal verschijnen.” (23)
In: Toal en taiken; vol. 24 (2006), afl. 6 (nov-dec), pag. 321-323 / 2006

Corpus-gebaseerde dialectologie : ‘ongoing changes’ in drie Groninger tijdschriften uit de 20ste eeuw
In Boekvorm / cop. 2006

t Maandblad Groningen 1939: “Dat ’s ook Grunnen! Sneu veur dei doar wonen”(22)
In: Toal en taiken; vol. 24 (2006), afl. 5 (sep-okt), pag. 293-295 / 2006

t Maandblad Groningen 1938: “… geen vitterij maar zorg en liefde voor onze eigen taal…”(21)
In: Toal en taiken; vol. 24 (2006), afl. 4 (jul-aug), pag. 194-198 / 2006

t Maandblad Groningen 1936: “De heeren zijn het volmaakt eens geworden omtrent de te stellen regels…” (19)
In: Toal en taiken; vol. 24 (2006), afl. 2 (mrt-apr), pag. 67-70 / 2006

t Maandblad Groningen 1935: “…wie harren wel ’n haile weke naor dei wichter lustern en kieken wild…” (18)
In: Toal en taiken; vol. 24 (2006), afl. 1 (jan-feb), pag. 2-6 / 2006

’t Maandblad Groningen 1934: ‘Ja, baargt din laiver ’t haile Grunnegers op!’
In: Toal en taiken; vol. 23 (2005), afl. 6 (nov-dec), pag. 338-340 / 2005

‘Open de sluis’: Ter Laan en Van Dale en hun imposante erfenis in woordenboekenland.
In: Zeeland; vol. 14 (2005), afl. 4, pag. 137-140 / 2005

’t Maandblad Groningen 1933: ‘Wie in ’t Gronings gaat knoeien…(16)
In: Toal en taiken; vol. 23 (2005), afl. 5 (sep-0kt), pag. 279-282 / 2005

’t Maandblad Groningen 1932:’… slechts een ruwe gooi naar ons Groningsch…’ (15)
In: Toal en taiken; vol. 23 (2005), afl. 4 (mei-jun), pag. 219-222 / 2005

’t Maandblad Groningen 1931: ‘… Dan herleven weer de dagen van onze jeugd… (14)
In: Toal en taiken; vol. 23 (2005), afl. 3 (mei-jun), pag. 149-152 / 2005

’t Maandblad Groningen 1930: ‘…Dan kwam d’r gain woord Hollans weer in… (13)
In: Toal en taiken; vol. 23 (2005), afl. 2 (mrt-apr), pag. 89-92 / 2005

‘Jelte Diekstroa: wat e dee ien Grunneger wereld en wat hom as dichter overkwam’
In: Toal en taiken; vol. 23 (2005), afl. 1 (jan-feb), pag. 33-37 / 2005

Slapsma-Tiessens in de 18e eeuw : Gronings in de gerechtelijke archieven van het Oldambt
In: Stad en Lande; vol. 14 (2005), afl. 4 (4e kwartaal), pag. 2-5 / 2005

Het werk van een bijzonder hoogleraar Groninger Taal en Cultuur : kennismaking met het Gronings : [interview met] Siemon Reker

i.s.m. Tier, Veronique De / In: Themanummer Nederlandse dialecten. Speciaal nr. van: Alledaagse dingen; vol. 11 (2005), afl. 1, pag. 26-27 / 2005

Groninger taal en cultuur op school : van oudere impressies en een nieuwere aanpak
In: Fierder mei Frysk 4 / 2005

“Eten uit de Groninger keuken”
In: Het dialectenboek / 2005

‘Open de sluis’ : Ter Laan en Van Dale en hun imposante erfenis in woordenboekland
In: Zeeland; vol. 14 (2005), afl. 4, pag. 137-140 / 2005

t Maandblad Groningen 1934: “Ja, baargt din laiver ’t haile Grunnegers op!” (17)
In: Toal en taiken; vol. 23 (2005), afl. 6 (nov-dec), pag. 338-340 / 2005

De mooiste woorden van Groningen
Noordboek / cop. 2005

t Maandblad Groningen 1933: “Wie in ’t Groningsch gaat knoeien …” (16)
In: Toal en taiken; vol. 23 (2005), afl. 5 (sept-okt), pag. 279-282 / 2005

Toal / Oost-Groningen
In Boekvorm / cop. 2005

Toal / West-Groningen
In Boekvorm / cop. 2005

Toal / Noord-Groningen
In Boekvorm / cop. 2005

t Maandblad Groningen 1932 : “… slechts een ruwe gooi naar ons Groningsch” … (15)
In: Toal en taiken; vol. 23 (2005), afl. 4 (jul-aug), pag. 219-222 / 2005

Goidag! : taalgids Groningen
In Boekvorm Uitgevers / cop. 2005

Aigen woarhaid (inleiding)
Wattum, Simon van / De Berk / 2005

’t Maandblad Groningen 1931 : … Dan herleven weer de dagen van onze jeugd … (14)
In: Toal en taiken; vol. 23 (2005), afl. 3 (mei-jun), pag. 149-152 / 2005

’t Maandblad Groningen 1930 : … Dan kwam d’r gain woord Hollans weer in … (13)
In: Toal en taiken; vol. 23 (2005), afl. 2 (mrt-apr), pag. 89-92 / 2005

De ‘plof’ in Nederlandse woordenboeken
In: De woordenaar; vol. 6 (2002 [versch. 2005]), afl. 2 (okt), pag. 16-18 / 2005

Jelte Diekstroa : wat e dee ien Grunneger wereld en wat hom as dichter overkwam
In: Toal en taiken; vol. 23 (2005), afl. 1 (jan-feb), pag. 33-37 / 2005

’t Maandblad Groningen 1929 : er waren vochtige oogen en dikke kelen. (12)
In: Toal en taiken; vol. 23 (2005), afl. 1 (jan-feb), pag. 25-28 / 2005

’t Maandblad Groningen 1928: Mout ons moandblad dood? (11)
In: Toal en taiken; vol. 22 (2004), afl. 6 (nov-dec), pag. 336-340 / 2004

‘Jan Boer en t haart van Grunnen’
In: Toal en taiken; vol. 22 (2004), afl. 5 (sep-okt), pag. 283-284 / 2004

t Maandblad Groningen 1927: ‘…tegen het misbruiken en radbraken van het Groningsch dialect..’ (10)
In: Toal en taiken; vol. 22 (2004), afl. 5 (sep-okt), pag. 275-278 / 2004

’t Maandblad Groningen 1926: ‘Och, mien jong, hest die zeer doan…'(9)
In: Toal en taiken; vol. 22 (2004), afl. 4 (jul-aug), pag. 215-218 / 2004

Het Gronings : het maakt wat uit
In: Groningen / 2004

De sjwa in zwakke context – registreren en registeren voor RND en FAND
m.m.v. Berg, Boudewijn van den / Academia Press etc. / In: Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal; Johan De Caluwe, Georges De Schutter, Magda Devos, Jacques Van Keymeulen (red.) / 2004

Constitutiekoord : een intrigerende stofnaam
In: De woordenaar; vol. 4 (2000 [versch. 2004]), afl. 1 (mei), pag. [19-21] / 2004

Koenen, zijn redacteuren en WNT-kwalificaties
In: De woordenaar; vol. 3 (1999 [versch. 2004]), afl. 1 (mei ), pag. 2-4 / 2004

‘De gezamenlijke woorden in alphabetische orde van een woordenboek enz. …’
In: De woordenaar; vol. 2 (1998 [versch.2004]), afl. 2 (okt), pag. 15-17 / 2004

De ‘mof’ in woordenboeken onder de bezetter
In: De woordenaar; vol. 1 (1997 [versch. 2004]), afl. 1 (mei) / 2004

t Maandblad Groningen 1928 : Mout ons moandblad dood ? (11)
In: Toal en taiken; vol. 22 (2004), afl. 6 (nov-dec), pag. 336-340 / 2004

(inleiding over het Gronings in:) Groningen : gids voor cultuur, landschap en recreatie : fotogr.: Willem Friedrich ; topografische krt.: Provincie Groningen]
Hartman, T. / 3e geh. herz. dr / Profiel / 2004

t Maandblad Groningen 1927 : … tegen het misbruiken en radbraken van het Groningsch dialect …(10)
In: Toal en taiken; vol. 22 (2004), afl. 5 (sep-okt), pag. 275-278 / 2004

Der net noast
In: Toal en taiken; vol. 22 (2004), afl. 4 (jul-aug), pag. 224-228 / 2004

t Maandblad Groningen 1926 : “Och, mien jong, hest die zeer doan” …(9)
In: Toal en taiken; vol. 22 (2004), afl. 4 (jul-aug), pag. 215-218 / 2004

Kiek ais hier! : brokjes taal en letteren van het Hogeland en elders in Groningen
Stichting ’t Grunneger Bouk / 2004

Deur de dook zai ik de moan : Groninger liedteksten van Ede Staal
Staal, Ede / In Boekvorm / cop. 2004

Kennismaking met het Gronings : een introductie op het eigentijdse dialect van Stad en Provincie
In Boekvorm / cop. 2004

t Maandblad Groningen 1925 : En nog wel bedaankt veur ’t geduldeg luustern …(8)
In: Toal en taiken; vol. 22 (2004), afl. 3 (mei-jun), pag. 150-154 / 2004

t Maandblad Groningen 1924 : Zoo’n bouk komt moar ainmoal in joen leven (7)
In: Toal en taiken; vol. 22 (2004), afl. 2 (mrt-apr), pag. 91-94 / 2004

t Maandblad Groningen 1923 : Toe kregen we berispingen, klappen;- nu … (6b)
In: Toal en taiken; vol. 22 (2004), afl. 1 (jan-feb), pag. 21-25 / 2004

Aansumme de plaat : retrograde woordenlijst op Kocks’ WDD annex rijmwoordenboek
i.s.m. Dellen, Saakje van en Elwin Koster / Stichting Sasland / 2003

Beschaafd en plat : zó zien we dat! : de relatie tussen het Nederlands en de streektalen in de twintigste eeuw
Bakker / In: Waar gaat het Nederlands naartoe?: panorama van een taal; onder red. van Jan Stroop / 2003

t Maandblad Groningen, (1-6a)
In: Toal en taiken; vol. 21 (2003), afl. 1 (jan-feb), pag. 33-38 / 2003

Cd-rom als hulp bij het verbeteren van het woordenboek
In: Trefwoord; (2003) (juni) / 2003

De dialecten en het asperge-model : een suprise maar een serieuze suggestie
Raod veur ’t Limburgs etc. / In: Het symposium van 24 mei 2002: ’t Is neet allein ’n kwestie van gedöld: lezingen over instandhouding van het Limburgs; met een inl. van Roeland van Hout / 2003

Namen van Roode wezen : een prachtige bron van taal
In: Stad & lande; vol. 12 (2003), afl. 4, pag. 1-5 / 2003

Regiofaulismen : het Gronings als middellangeafstandswapen
Stichting Nederlandse Dialecten / In: Het dialectenboek, 7: Aan taal herkend: het bewustzijn van dialectverschil; onder red. van Veronique De Tier en Reinhild Vandekerckhove / 2003

t Maandblad Groningen 1923: … den avond van 17 Maart tot ’n belangrijken gemaakt (6a)
In: Toal en taiken; vol. 21 (2003), afl. 6 (nov/dec), pag. 357-359 / 2003

t Maandblad Groningen 1922-1923: Nait gerust op ons moandblad (5)
In: Toal en taiken; vol. 21 (2003), afl. 5 (sep/okt), pag. 287-291 / 2003

t Maandblad Groningen 1921-1922: Te gunsten van onze Grönneger spreektoal (4)
In: Toal en taiken; vol. 21 (2003), afl. 4 (jul-aug), pag. 227-230 / 2003

t Maandblad Groningen 1920-1921: Dit is maark ‘Geert Teis’ (3)
In: Toal en taiken; vol. 21 (2003), afl. 3 (mei-juni), pag. 131-134 / 2003

t Maandblad Groningen 1919-1920: met nieuwe moed (2)
In: Toal en taiken; vol. 21 (2003), afl. 2 (maart-april), pag. 103-107 / 2003

Not his cup of tea : oud-minister en oud-Grijpskerker Kruisinga op de bres voor kleinschaligheid
In: Dagblad van het Noorden; (4 jun), pag. 4 / 2003

t Maandblad Groningen 1918-1919: n begun mit tegenslag (1)
In: Toal en taiken; vol. 21 (2003), afl. 1 (jan-feb), pag. 33-38 / 2003

De ‘plof’ in Nederlandse woordenboeken
In: De woordenaar; vol. 6 (2002), afl. 2 (okt), pag. 16-18 / 2002

Gronings
Sdu Uitgevers / cop. 2002

Vrij gelijkvormig, en allen daar door niet onäangenaam (rede)
Bureau Groninger Taal en Cultuur, RUG / 2002

Jan Sonius Swaagman’s Commentatio over het Groninger dialect (1827)
Swaagman, Jan Sonius / Bureau Groninger Taal en Cultuur, RUG / 2002

Krimpkloot en pienekeutel zijn gierigaards : hoe wij schelden in taal en dialect
i.s.m. Tier, Veronique De; s.n. / In: Traditie; vol. 7 (2001), afl. 2, pag. 10-14 / 2001

Inleiding : gesprek met Christof Beukema en Peter Visser
Beukema, Christof; Visser, Peter; Profiel / In: Hai nam mie mit: een hommage aan de Groningse zanger, dichter Ede Staal; schilderijen en tekeningen Christof Beukema; gedichten Peter Visser / 2001

‘Naarding’, ‘Smeenge’, ‘Meppelink’ en andere familienamen in Drenthe en Stellingwerven
m.m.v. Slot, Harry / Stichting Nederlandse Dialecten / In: Het dialectboek, 6: Van de streek: de weerspiegeling van dialecten in familienamen; onder red. van Veronique De Tier en Ann Marynissen; m.m.v. Har Brok / 2001

‘Struizenga’, ‘Boykema’ en andere Groninger familienamen
Stichting Nederlandse Dialecten / In: Het dialectboek, 6: Van de streek: de weerspiegeling van dialecten in familienamen; onder red. van Veronique De Tier en Ann Marynissen; m.m.v. Har Brok / 2001

‘Mud’, ‘Tolsma’, ‘Soepboer’ en andere familienamen in Friesland
m.m.v. Hoekema, Teake; Stichting Nederlandse Dialecten / In: Het dialectboek, 6: Van de streek: de weerspiegeling van dialecten in familienamen; onder red. van Veronique De Tier en Ann Marynissen; m.m.v. Har Brok / 2001

De verzamelde werken van Jan Hendrik Neuteboom : verhalen, schetsen en gedichten in het Westerwolds (inleiding)
Neuteboom, Jan Hendrik / Luth / cop. 2001

Ubel Wierda: Winter, een verhaal van waor ben je mie
Wierda, Ubel; In: Infobulletin Winshem; vol. 6 (2001), afl. 1 (feb), pag. 6-11 / 2001

Toneel als object van de dialectologie. De Groningstalige stukken van B H Broekerna
In: Driemaandelijkse bladen; vol. 52 (2000), afl. 2-4, pag. 93-127 (35) / 2000

SIKS C.S.: JAN IDEN
In: Noorderbreedte; vol. 24 (2000), afl. 6, pag. 10-11 (2) / 2000

SIKS C.S.: GER SIKS
In: Noorderbreedte; vol. 24 (2000), afl. 4, pag. 12-13 (2) / 2000

SIKS C.S.: KEES VISSCHER
In: Noorderbreedte; vol. 24 (2000), afl. 1, pag. 12-13 (2) / 2000

Doemkes oet langmistieden : meester Haykens en de Bauldag te Bedum
In: Zo as ’t was : tijdschrift over de historie van de gemeente Bedum; vol. 4 (2000), afl. 3 (dec), pag. 6-9 / 2000

Lokst Berend, doe wilt wat!
In: Toal en taiken; vol. 18 (2000), afl. 3 (maai-juni), pag. 167-169 / 2000

In richt’ en slichte toal : zunder versierentjes en aander opsmuk
Stichting ’t Grunneger Bouk / In: Het volk van loug en stad : t Grunnens laid aan- en oetkled / [red.: Jan J. Groenbroek … et al.] / 2000

Met eigen kluiten gooien : het beeld van de boer in het ‘Nieuw Groninger woordenboek’ van K. ter Laan
Universiteit Gent, Vakgroep Nederlandse Taalkunde / In: Nochtans was scherp van zin: huldealbum Hugo Ryckeboer: een bundel artikelen aangeboden aan Hugo Ryckeboer voor zijn 65ste verjaardag; onder red. van Veronique De Tier, Magda Devos, Jacques Van Keymeulen / 2000

Constitutiekoord : een intrigerende stofnaam
In: De woordenaar; vol. 4 (2000), afl. 1 (mei), pag. 19-20 / 2000

Toneel als object van de dialectologie : de Groningstalige stukken van B.H. Broekema (1904-1942)
In: Driemaandelijkse bladen; vol. 52 (2000), afl. 2-4, pag. 93-127 / 2000

Door ’t dak zie ik de maan : Groninger liedteksten van Ede Staal
Staal, Ede / Bureau Groninger Taal en Cultuur RUG / 2000

De kruidenier. Hoe hij genoemd wil worden, in Duitsland, Nederland en Vlaanderen.
i.s.m. Belemans, Rob / In: Traditie; vol. 5 (1999), afl. 5, pag. 17-19 / 1999

Van Kobus van der Loan en Willemijn Brunet de Rochebrune
In: Toal en taiken; vol. 17 (1999), afl. 6 (nov-dec), pag. 335-341 / 1999

Modder, slei en potjes met pieren en peren
m.m.v. Slot, Harry / Stichting Nederlandse Dialecten / In: Het dialectenboek. 5: In vergelijking met dieren: intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquête (1998); onder red. van Veronique De Tier en 1999

Intensiverend taalgebruik met behulp van vergelijkingen en elatieve samenstellingen : enkele eerste impressies bij de SND-enquête van 1998
i.s.m. Crompvoets, Herman; Stichting Nederlandse Dialecten / In: Het dialectenboek. 5: In vergelijking met dieren: intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquête (1998); onder red. van Veronique De Tier en 1999

Koenen, zijn redacteuren en WNT-kwalificaties
In: De woordenaar; vol. 3 (1999), afl. 1 (mei), pag. 2-4 / 1999

Het voorbeeld Groningen : de moeilijke verhouding tot het dialect
Contact / In: Taaltrots: purisme in een veertigtal talen; Nicoline van der Sijs (red.) / 1999

Bolt, Hoeksema en andere familienamen in Groningen anno 1947 : een retrograde lijst
Stichting Sasland / 1999

Huitema, Bootsma en andere familienamen in Friesland anno 1947 : een retrograde lijst
Stichting Sasland / 1999

Groningen : bai mai in de straode : van Bolland tot Wallage
Contact / In: Honderd jaar stadstaal; Joep Kruijsen en Nicoline van der Sijs (red.) / 1999

Pelzyrstukken, Lambertus Doornbos 1824-1896 (ed.)
Doornbos, Lambertus / Bureau Groninger Taal en Cultuur RUG / 1999

Het dialectenboek ; 5: In vergelijking met dieren : intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquête (1998)
Tier, Veronique De / Stichting Nederlandse Dialecten / 1999

Heeroma als deus ex machina. Het ontstaan van de Nedersaksische leerstoel
In: Driemaandelijkse bladen; vol. 50 (1998), afl. 1-4, pag. 112-136 (25) / 1998

Petear oer taalbelied yn Fryslân en Grinslân : [mei Piet Hemminga en Siemon Reker
Hemminga, Piet; Reker, Siemon; Lok, Eelke / Fryske Akademy / In: Wolvegea foarby; Fryske Akademy / 1998

Is Gronings nou aan het uitsterven of niet? : straattaal is misschien redding voor het Groninger dialect : [interview met Siemon Reker
Reckers, Wim / In: De Riepe; vol. 1 (1998-1999), afl. 7 (nov 1998), pag. 14-15 / 1998

Gobbelen, aarzelen, zwijmeren en dergelijke woorden meer …
In: Traditie; vol. 4 (1998), afl. 3 (herfst), pag. 29-31 / 1998

‘De gezamenlijke woorden in alphabetische orde van een woordenboek enz. …’
In: De woordenaar; vol. 2 (1998), afl. 2 (okt), pag. 15-17 / 1998

Bespreking: H.S. Buwalda, S.H. Buwalda en A.C.B. van der Burg: Woordeboek fan ’t Bildts en list fan toponimen
In: It beaken; vol. 60 (1998), afl. 2, pag. 164-167 / 1998

Groot schimpnamenboek van Nederland (inleiding)
Heide, Dirk van der / Profiel / 1998

Zakwoordenboek Gronings-Nederlands, Nederlands-Gronings
5e, herz. dr / Staalboek / cop. 1998

Groningen
In: Het dialectenboek. 4: Nooit verloren werk: terugblik op de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (1925-1982); onder red. van H.H.A. van de Wijngaard en R. Belemans / 1997

Dag doomnee : hou is ’t mit joe?
In: Toal en taiken; vol. 15 (1997), afl. 5, pag. 273-278 / 1997

Onstwedde, Vlagtwedde en t accent
In: In Toal en Taiken; vol. 15 (1997), afl. 6 (nov-dec), pag. 343 / 1997

Van twij woordsoorten en heur onderschaaid
In: Toal en taiken; vol. 15 (1997), afl. 4 (juli-aug), pag. 211-212 / 1997

Put en koel
In: Toal en taiken; vol. 15 (1997), afl. 3 (maai-juni), pag. 149-150 / 1997

Vanwegen
In: Toal en taiken; vol. 15 (1997), afl. 2 (mrt-apr), pag. 81-82 / 1997

RND: onbekend en te min bruukt
In: Toal en taiken; vol. 15 (1997), afl. 1 (jan-feb), pag. 19-21 / 1997

Van schrijven en blijven : Helmer Molema en de taal
Profiel / In: Feenstra, H. & S.J.H. Reker. Helmer Molema : een schoolmeester maakt een woordenboek; red. H. Feenstra en K. Strengers-Olde Kalter / 1997

De ‘mof’ in woordenboeken onder de bezetter
In: De woordenaar; vol. 1 (1997), afl. 2 (okt), pag. 8-10 / 1997

Ter plaatse gewonnen : de RND-inleidingen gelezen
Stichting Nederlandse Dialecten / In: Het dialectenboek. 4: Nooit verloren werk: terugblik op de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (1925-1982); onder red. van H.H.A. van de Wijngaard en R. Belemans / 1997

Ter plaatse gewonnen : de RND-inleidingen gelezen
Stichting Nederlandse Dialecten / In: Het dialectenboek. 4: Nooit verloren werk: terugblik op de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (1925-1982); onder red. van H.H.A. van de Wijngaard en R. Belemans / 1997

De verrassende wereld van ‘dikke woorden’
In: Traditie; vol. 3 (1997), afl. 1 (voorjaar), pag. 28-29 / 1997

Honderd jaar Koenen
i.s.m. Posthumus, Jan en Arie de Ru / Van Dale Lexicografie / cop. 1997

Ekke Fransema, de Gouden Leeuw, ’t vergeten boek en ’t Aaierdoppie : over de naamkunde als genegeerd onderwerp van de taalkunde (Fransema-lezing)
Provinciale Bibliotheek Centrale Groningen / cop. 1997

Klaaine nachtmeziek : lichtvoutege vertelsters van Radio Noord (inleiding)
Visscher, Kees / Staalboek / cop. 1997

Idioticon Groninganum : vergelijkend woordenboek van den Groningschen tongval (uitgave, inleiding)
Boeles, P. / Forsten / 1997

De ‘erkenning’ van het Nedersaksisch : overzicht van de politieke besluitvorming en stand van zaken
i.s.m. Niebaum, Hermann / In: Driemaandelijkse bladen; vol. 48 (1996), afl. 1-2, pag. 1-36 / 1997

CD-project Ede Staal
Rijksuniversiteit Groningen, Bureau Groninger Taal en Cultuur ; m.m.v. 1996

Nieuw Gronings talent gebundeld
In: Leesteken Magazine; vol. 15 (1996), afl. 1, pag. 8-10 / 1996

Aigentiedse geldnoamen
In: Toal en taiken; vol. 14 (1996), afl. 5, pag. 279-280 / 1996

Stilstaan bij halten
In: Leesteken Magazine; vol. 15 (1996), afl. 3, pag. 43-47 / 1996

Alders, Commissaris van de Koningin
In: Leesteken Magazine; vol. 15 (1996), afl. 3, pag. 8-11 / 1996

Noamen ploatsen
In: Toal en taiken; vol. 14 (1996), afl. 2, pag. 86-87 / 1996

‘Wat spreken wie doch yn malle taal’
Van Gorcum / In: Spiegel van Groningen: over de schoolmeesterrapporten van 1828; onder red. van: P.Th.F.M. Boekholt en J. van der Kooi / 1996

Das Groningsche auf dem Wege vom niederdeutschen Dialekt zur Lautvariante des Niederländischen
In: Niederdeutsches Wort; vol. 36 (1996), pag. 19-29 / 1996

Pieter Boeles (1795-1875), n Vrais dij Grunneger wer en Vrais bleef
In: Toal en taiken; vol. 14 (1996), afl. 6 (nov-dec), pag. 333-335 / 1996

Molemoa en proaterij rond traauwen
In: Toal en taiken; vol. 14 (1996), afl. 4 (juli-aug), pag. 219-222 / 1996

Document Ede Stoal
In: Toal en taiken; vol. 14 (1996), afl. 3 (maai-juni), pag. 164-165 / 1996

Molemoa noa honderd joar
In: Toal en taiken; vol. 14 (1996), afl. 3 (maai-juni), pag. 157-158 / 1996

t Eerste Grunneger dictee
In: Toal en taiken; vol. 14 (1996), afl. 1 (jan-feb), pag. 28 / 1996

De bittere geschiedenis van ‘Krudoorns’
In: Leesteken magazine; vol. 14 [i.e. 15] (1996), afl. 2 (aug), pag. 22-26 / 1996

Dikke woorden : bikkelhaard, bragelvet, strontdeurnat en hun soortgenoten in het Gronings en verwante talen
Profiel / 1996

Dialect in beweging De resultaten van recent onderzoek naar dialecten.
In: Onze taal; vol. 64 (1995), afl. 6, pag. 142 (1) / 1995

“Dikke woorden”, dat is de vroag
In: Toal en taiken; vol. 13 (1995), afl. 2, pag. 83 / 1995

Hoe mooi was de wereld : K. ter Laan en het dichtwerk van Simon van Hasselt
In: Driemaandelijkse bladen; vol. 47 (1995), afl. 1-4, pag. 43-68 / 1995

Hij viel van de lage schommel en ander nieuws uit het Gronings van de twintigste eeuw
Stichting Nederlandse Dialecten / In: Het dialectenboek. 3: Dialect in beweging: 100 jaar na de enquêtes van Willems en Aardrijkskundig Genootschap; onder red. van R. Belemans en H.H.A. van de Wijngaard / 1995

Grunneger dictee, [1]-2
In: Toal en taiken; vol. 13 (1995), afl. 5 (sep-okt), pag. 283-284 / 1995

Neem nou “òfwimpeln”
In: Toal en taiken; vol. 13 (1995), afl. 4 (juli-aug), pag. 217 / 1995

Ter Loan en ‘Dou de wereld nog mooi was’
In: Toal en taiken; vol. 13 (1995), afl. 3 (maai-juni), pag. 151-159 / 1995

Groninger bewegingen : factoren bij taalverandering
In: Dialectverlies en regiolectvorming; onder red. van Frans Hinskens, Cor Hoppenbrouwers, Johan Taeldeman. Taal tongval, Themanummer; vol. 6 (1993 [versch. 1995]), pag. 11-25 / 1995

Peter Visser en zijn vader-land in de verte
In: Leesteken magazine; vol. 14 (1995), afl. 3 (nov), pag. 34-36 / 1995

Heur es aan! : cursus Gronings in 15 lessen
Veen, Gré van der (medewerking aan -) / Sichting Grunneger Toal / cop. 1994

Sien Jensema (overl.)
In: Toal en taiken; vol. 12 (1994), afl. 5 (sep-okt), pag. 272-275 / 1994

n Bult over veul, (1-7)
In: Toal en taiken; vol. 12 (1994), afl. 1 (jan-feb), pag. 21 / 1994-1995

Cd-rom als hulp bij het verbeteren van het woordenboek
In: Trefwoord; (1994), afl. 9 (okt), pag. 25-27 / 1994

In feitsma
In: Frysk en Frij; (1993) (21 jul) / 1993

Blieffmor en blievmor
In: Toal en taiken; vol. 11 (1993), afl. 1, pag. 26 / 1993

Zemel en zemel
In: Toal en taiken; vol. 11 (1993), afl. 5, pag. 272 / 1993

Hail, hoil, heul
In: Toal en taiken; vol. 11 (1993), afl. 6 (nov-dec), pag. 336 / 1993

Lukst, Delsiel en kroakstoul
In: Toal en taiken; vol. 11 (1993), afl. 4 (juli-aug), pag. 224 / 1993

Je kinnen en je kunt
In: Toal en taiken; vol. 11 (1993), afl. 3 (maai-juni), pag. 153-154 / 1993

Rieden en rieden is twij
In: Toal en taiken; vol. 11 (1993), afl. 2 (mrt-apr), pag. 87-88 / 1993

Blieffmor en blievmor
In: Toal en taiken; vol. 11 (1993), afl. 1 (jan-feb), pag. 26 / 1993

Een dialectologische kettingreactie : veranderende aanspreekvormen in het hedendaagse Gronings
In: Driemaandelijkse bladen; vol. 45 (1993), afl. 1-2, pag. 17-38 / 1993

Wisselende betekenissen – blijvende vorm : ‘butje’ van wijnzak tot malloot
In: Driemaandelijksche bladen; vol. 44 (1992), afl. 3-4, pag. 140-146 / 1992

“Hou is dat?” : het dialect van Groningen
BZZTôH / 1992

Taal in het Fries-Groninger Westerkwartier
In: Driemaandelijkse bladen; vol. 43 (1991), afl. 1-2, pag. 67-73 / 1991

Eelsk en andere Groninger woorden
Stichting Nederlandse Dialecten / In: Het dialectenboek. [I]: Kroesels op de bozzem; onder red. van Herman Crompvoets en Ad Dams / 1991

Groninger grammatica
Staalboek / 1991-1996

Wel n moal of wat zee melkboer …
De Vier Seizoenen / [ca. 1990]

Ter Laan, de Groninger grammatica en Groninger grammatici
Stichting ’t Grunneger Bouk etc. / In: Een mens komt dagen te kort: over Kornelis ter Laan (1871-1963); met bijdragen van Rein Brouwer … [et al.]; [red.: Eddy de Jonge … et al.] / 1990

De dichter en het Gronings
Sasland / In: Willem ten Berge, Groninger dichter: poëzie en proza; gebundeld en ingel. door Gied ten Berge … [et al.]; [onder red. van R.A. Ebeling … et al.] / 1989

Het Groninger werkwoordsysteem en ‘hoeven’ : synchrone verbale morfologie in verandering (diss.)
Wolters-Noordhoff : Forsten / 1989

Omkearwurdboek fan de Fryske taal
In: it Beaken; (1988), afl. 4, pag. 374-376 / 1988

Cursus Gronings 88/89
Provinciale Bibliotheekcentrale Groningen etc. / 1988

Abbreviërende morfologie
i.s.m. Streekstra, Nanne / In: Tabu; vol. 18 (1988), afl. 4, pag. 195-211 / 1988

Gesprek met Christof Beukema en Peter Visser : inleiding
Beukema, Christof; Visser, Peter; Profiel / In: Hai nam mie mit: een hommage aan de Groninger zanger, dichter Ede Staal; schilderijen en tek.: Christof Beukema; gedichten: Peter Visser / 1988

Bepaalde hoofdtelwoorden in het Gronings : constanten en variabelen
In: Driemaandelijkse bladen; vol. 40 (1988), afl. 3-4, pag. 73-136 / 1988

Aal en nait
In: Toal en taiken; vol. 5 (1987), afl. 4, pag. 166 / 1987

Een zwakke verledentijdsvorming in het Gronings morfonologisch beschouwd
In: Morfologie; onder red. van A. Goeman … [et al.]. Taal tongval, Themanummer; vol. 1 (1987), pag. 54-67 / 1987

Andere tijden, andere taal
Sijthoff / In: Klare taal; samengest. door Robert-Henk Zuidinga / 1987

Fraai, sterk en kwiek
Sijthoff / In: Klare taal; samengest. door Robert-Henk Zuidinga / 1987

De kindergedichtjes van Annie M.G. Schmidt
In: Leestekens magazine; vol. 6 (1987), afl. 3, pag. 12-14 / 1987

Klankregels in de taalontwikkeling van een Gronings kind
In: Driemaandelijkse bladen; vol. 39 (1987), afl. 3-4, pag. 118-132 / 1987

Regels en oetzunderns, (1-3)
In: Toal en taiken; vol. 5 (1987), afl. 1 (feb), pag. 27-28 / 1987

Regels : Grunneger kiender en heur toal. Bammmm!
In: Toal en taiken; vol. 4 (1986), afl. 4, pag. 166 / 1986

Regels : wat zeggen ie of wat zeg ie, wat zeg je of wat zeggen je?
In: Toal en taiken; vol. 4 (1986), afl. 2, pag. 58-59 / 1986

Regels : waarken en waarken
In: Toal en taiken; vol. 4 (1986), afl. 6, pag. 260 / 1986

Regels : persoonlieke veurnoamwoorden
In: Toal en taiken; vol. 4 (1986), afl. 5, pag. 212-213 / 1986

Regels : Huzengoa het schoa
In: Toal en taiken; vol. 4 (1986), afl. 1, pag. 6 / 1986

Regels : doe baks(e) en doe bakst
In: Toal en taiken; vol. 4 (1986), afl. 3, pag. 107 / 1986

Steeën spellen
In: Toal en taiken; vol. 4 (1986), afl. 3, pag. 108-109 / 1986

Homorgane glijders : een ander chapiter : klank zonder spelling
i.s.m. Streekstra, N.F. / In: Proeven van taalwetenschap: ter gelegenheid van het emeritaat van Albert Sassen; onder red. van Cor Hoppenbrouwers … [et al.]. Speciaal nr. van: Tabu, Taalkd. bull. Ned. Inst. Rijksuniv. Gron.; vol. 16 (1986), afl. 2 (sep), pag. 180-197 / 1986

Schriftelijk dialect-onderzoek en ‘ronding’ in Groningen : van “k wait nait” tot “k woit noit”
In: Driemaandelijkse bladen; vol. 38 (1986), afl. 3-4, pag. 178-187 / 1986

Regels : t Grunnegers van hail lutje kiender
In: Taol en taiken; vol. 3 (1985), afl. 1, pag. 5 / 1985

Regels : van Lauwersleeg en snoavends
In: Taol en taiken; vol. 3 (1985), afl. 4, pag. 152-153 / 1985

Regels : tjonge sjonge
In: Taol en taiken; vol. 3 (1985), afl. 5, pag. 194 / 1985

Regels : oarend en oavend
In: Taol en taiken; vol. 3 (1985), afl. 3, pag. 118 / 1985

Regels : leugenpuut en giegelbek
In: Taol en taiken; vol. 3 (1985), afl. 6, pag. 252 / 1985

Regels : Grunnegers en de Nederlanders
In: Taol en taiken; vol. 3 (1985), afl. 2, pag. 53 / 1985

Berend Kopstubber : omkieken
In: Toal en taiken; vol. 3 (1985), afl. 2, pag. 46-50 / 1985

Invoegen van -(e)l- in Nederlandse, Groninger en Friese woorden
Reker, S.J.H. / In: Us wurk; (1985), afl. 3-4, pag. 88-98 / 1985

Bloumen lezen
In: Toal en taiken; vol. 3 (1985), afl. 5 (okt), pag. 188-191 / 1985

Invoeging van -(e)l- in Nederlandse, Groninger en Friese woorden
In: Us wurk; vol. 34 (1985), afl. 3-4, pag. 88-98 / 1985

Invoeging van -(e)l- in Nederlandse, Groninger en Friese woorden
In: Us wurk; vol. 34 (1985), afl. 3-4, pag. 88-98 / 1985

Groninger ‘ezelwoorden’ en hun verwanten : een uitnodiging
In: Driemaandelijkse bladen; vol. 37 (1985), afl. 4, pag. 148-156 / 1985

Sien Jensema : “Ruth”: oetgeven deur Lykele Jansma, Boetenpost
In: Kraantje veur vrunden van de Grunneger dainsten; (1985), afl. 12 (maai), pag. 18-20 / 1985

Van hapjes, peertjes, tonnetjes en zo meer op een lijstje
In: Medewerkerscontact Drents woordenboek; vol. 13 (1985), afl. 2 (juli), pag. 24-29 / 1985

Omgekeerd is ook wat weerd : retrograde woordenlijst van het Gronings annex rijmwoordenboek
Sasland / 1985

As ik loater groot bin!
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Letteren / 1984

Regels : s Moandaogs en dingsdoags
In: Taol en taiken; vol. 2 (1984), afl. 4, pag. 160-161 / 1984

Regels : n Sleudel achter n Hogelandster meulen
In: Taol en taiken; vol. 2 (1984), afl. 5, pag. 218 / 1984

Regels : 11 november en 5 december
In: Taol en taiken; vol. 2 (1984), afl. 6, pag. 260 / 1984

t Grunnegers van lutje kiender
In: Toal en taiken; vol. 2 (1984), afl. 5 (nov), pag. 204-205 / 1984

Van kilo’s en rijksdaalders : de uitgave van het woordenboek van Ter Laan
In: Toal en taiken; vol. 2 (1984), afl. 4 (sep), pag. 148-153 / 1984

Sien Jensema, boas over Ruth
In: Toal en taiken; vol. 2 (1984), afl. 6 (dec), pag. 247-252 / 1984

Regels
In: Toal en taiken; vol. 2 (1984), afl. 4 (sep), pag. 160-161 / 1984-1986

Ambisyllabiciteit en d-insertie
i.s.m. Streekstra, Nanne / In: Tabu; vol. 14 (1984), afl. 2 (juni), pag. 67-77 / 1984

Sien
In: Toal en taiken; vol. 2 (1984), afl. 1 (feb), pag. 19-22 / 1984

Nederlands, Gronings en de basisschool : een verkenning voor onderwijsgevenden in Groningen
Onderwijsvoorrangsgebied stad Groningen / 1984

Groninger spelling : handleiding voor het lezen en schrijven van Groninger teksten
Stichting ’t Grunneger bouk / 1984

Regels : van Tolbert over Lettelbert noar Winsum-Obergum
In: Toal en taiken; vol. 1 (1983), afl. 5 (nov), pag. 194-195 / 1983

Nederlandse woorden op -vol en Groningse
In: Driemaandelijkse bladen; vol. 35 (1983), afl. 4 (juni 1984), pag. 149-161 / 1983

Tussen Hogelandster Gronings en het standaard-Nederlands
In: Driemaandelijkse bladen; vol. 35 (1983), afl. 1 (mei), pag. 1-28 / 1983

Een Groningse tekst in een dialectologisch standaardwerk
In: Driemaandelijkse bladen; vol. 35 (1983), afl. 3 (sep), pag. 99-103 / 1983

De fonologische status van de glottisslag
In: Tabu; vol. 13 (1983), afl. 4 (dec), pag. 121-142 / 1983

Afleidingen van plaatsnamen in de provincie Groningen. Over Helpers, Damsters, Woldjers e.a
In: Driemaandelijkse bladen; vol. 34 (1982), pag. 59-77 / 1982

Afleidingen van plaatsnamen in de provincie Groningen : over Helpers, Damsters, Woldjers e.a
In: Driemaandelijkse bladen; vol. 34 (1982), afl. 2 (juli), pag. 59-77 / 1982

Fonologie en idiomatische rijmvormen
In: Tabu; vol. 11 (1980-1981), afl. 1 (nov 1980), pag. 9-19 / 1980