Category Archives: PARLEVINKEN

Verordineren en verordonneren

Een jubileumpje: dit is aflevering 250 in dit blog. In een oudere vertaling van de Heidelberger Catechismus (de tekst die een halve eeuw is ontstaan na de Reformatie van 1517 – en die begon met de publicatie van de 95 … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN, prot-chr, Rijp voor opname (Van Dale) | Leave a comment

Naarstig en naarstiglijk

  Zondag 38 (vraag 103) van de Heidelberger Catechismus wil “dat ik, inzonderheid op den sabbat, dat is op den rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome”. In dezelfde bron worden de geloven opgeroepen in een aantal opzichten hun best … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN, prot-chr | Leave a comment

Gehoorzaamheid: een iegelijk

De Heidelberger Catechismus is heel praktisch en systematisch opgedeeld in wat heet 52 Zondagen: wekelijks kon er zo een speciale kerkdienst gereserveerd worden om een bepaald deel onder de aandacht te brengen en de totaliteit vergde dus precies één jaar. … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN, prot-chr | Leave a comment

Regelluw, thuisnabij en landzijdige ontsluiting

Het regeer-akkoord is daar. Wie let op taal, kan met vertrouwen uitzien naar de debatten in het parlement! Het zal daar in de toekomst (blijkens datzelfde regeer-akkoord van VVD, CDA, D66 en CU) onder meer gaan over: agro-nutriketen basisgereedheid Beroeps-Begeleidende-Leerweg-plaatsen … Continue reading

Posted in In het nieuws, PARLEVINKEN | 5 Comments

Mitsgaders en mitsdien (ii)

  Minister Cees Veerman van Landbouw zegt op enigszins officiële toon op 27 januari 2004: “Ik heb dat overigens al gezegd in het vorige wetgevingsoverleg. Mitsdien ben ik dus consistent in mijn opvattingen.” Met zijn gebruik van het woord mitsdien … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN, prot-chr | Leave a comment

Mitsgaders en mitsdien (i)

  Het SGP-kamerlid Koos van den Berg – gepromoveerd op waterstaatsrecht – heeft de Provinciale indeling van de gemeente Vianen zonder twijfel met plezier aangegrepen om voor zijn bijdrage aan het debat van 12 april 2001 over dat onderwerp in … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN, prot-chr | Leave a comment

Te hoop gooien

IN HET NIEUWS was de laatste dagen defensieminister Jeanine Hennis, die eergisteren aan het eind van het Kamerdebat haar aftreden bekend maakte. Gert-Jan Segers (CU) had “zeer veel respect” voor de manier waarop ze zich in de Tweede Kamer verdedigde, … Continue reading

Posted in In het nieuws, PARLEVINKEN, Taal van Rutte | 1 Comment