Category Archives: PARLEVINKEN

Planeet en planetair

IN HET NIEUWS is de bijeenkomst van vandaag in de hoofdstad van Frankrijk. Op initiatief van de Franse president is er een top in Parijs: precies twee jaar na het Klimaat-akkoord dat naar die stad genoemd is, is het tijd … Continue reading

Posted in In het nieuws, PARLEVINKEN, Rijp voor opname (Van Dale) | Leave a comment

Onwaarschijnlijk veel gevallen (ii)

Het is een heel gezoek om precies te bepalen, wanneer dit versterkende gebruik van het bijwoord onwaarschijnlijk ingang heeft gevonden. Een eerste poging in het jaar 1994 leverde niets op. In 2000 zijn er daarentegen minstens twee gevallen aantoonbaar in de … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN, Rijp voor opname (Van Dale) | Leave a comment

Onwaarschijnlijk veel gevallen (i)

Het woord – of liever het gebruik van het woord – viel me pas op bij de Algemene Politieke Beschouwingen en de Regeringsverklaring van Rutte-III in de Tweede Kamer. De premier zei toen over de Brexit: “Mijn opvatting is daadwerkelijk … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN, Rijp voor opname (Van Dale), Taal van Rutte | Leave a comment

…. en paperasserij of paperasserie (2)

In 1904 constateert Jacobus Marinus Pijnacker Hordijk: “De paperassen-winkel te Batavia en te Buitenzorg, het is bekend, bevat heel veel waarvan het nut zeer problematiek is.” Het element –winkel (zoals in ons papierwinkel) is het zichtbaar negatief bedoelde etiket. Dat … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | Leave a comment

Paperassen en… (1)

Van Dale geeft bij paperassen ‘gedrukte of beschreven papieren’ als omschrijving en voegt daar direct aan toe, dat het meestal met een negatieve gevoelswaarde verbonden is. Hoe is dat laatste een beetje objectief te toetsen, als we niet op ons eigen … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | Leave a comment

Tom Poes en het Ethisch Reveil (ii)

Zoeken naar het woord poes in de Handelingen van de Tweede Kamer (wegens Tom Poes en diens taal, zie de vorige aflevering) levert een talige bijvangst op die ons allereerst brengt bij Wim van de Camp. Op 12 november 1997 valt … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | Leave a comment

Tom Poes en het Ethisch Reveil (i)

Het is een kwart-eeuw geleden dat Marten Toonder de Tollensprijs kreeg voor zijn volledige oeuvre. Hoe vaak wordt zo iemand met zo’n bijzondere taal nog aangehaald in de Tweede Kamer? Als we ons beperken tot de figuur van Tom Poes … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | Leave a comment