Category Archives: PARLEVINKEN

Bijwoorden in Heidelberger

De Heidelberger Catechismus (catechismus is naar Van Dale een ‘overzicht van de beginselen of voornaamste waarheden van de leer van een kerk, vroeger in de vorm van vragen en antwoorden’) is een van de drie zogeheten Formulieren van Enigheid in … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN, prot-chr | Leave a comment

Voorgelicht door Ybeltje

IN HET NIEUWS is het boek dat zo succesvol is, dat de verkoopster aan collega’s moet vragen of ze nog een exemplaar in voorraad hebben. “En ik had van haar nog nooit gehoord!”, zegt ze. Ik vertel haar, dat ik … Continue reading

Posted in In het nieuws, PARLEVINKEN, Taal van Rutte | Leave a comment

Het bijwoord GANSELIJK

Gans als onderstrepend woord komt zelden in het hedendaagse Nederlands voor – ook al zijn er bijvoorbeeld talige sferen zoals idiomatische uitdrukkingen die een zekere bescherming bieden waarin het bijwoord langer kan overleven. Neem bijvoorbeeld de vlieg die de ganse zalf bederft. Het wordt … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN, prot-chr | 1 Comment

Het bijwoord GANS

In het ene land is ganz volkomen normaal, een paar kilometer verderop is het identieke gans in feite helemaal uit de taal verdreven. Zo is de situatie tussen het Duits en het Nederlands. Van Dale spreekt van “verouderd” bij dit bijwoord … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | Leave a comment

Lekker zelf

Taal en de Nederlandse Waddeneilanden hebben gemeenschappelijk dat ze aan de wandel zijn. Beide veranderen, onze eilanden van West naar Oost, het Nederlands gaat allerlei kanten op. Zo denk ik, dat het woord lekker een vrij nieuwe ontwikkeling doormaakt, misschien … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | Leave a comment

Alhier en alsdan

Alhier klinkt wat plechtiger dan het gewone hier – beide woordjes betekenen hetzelfde maar dat voorgeplaatste al– geeft er iets té zwaars aan. Overtollig is dat voorste stukje dus niet, want het geeft kleur, maar misbaar is het wel. Dat geldt … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | Leave a comment

(GEEN) VIES WOORD

Het Tweede Kamerlid Theo Joekes (VVD) was in 1963 waarschijnlijk de eerste die de aanduiding vies woord in het Nederlandse parlement liet horen. ‘Vunzig, smerig’ kan in dit geval overigens niet bedoeld worden – wat Van Dale ook mag beweren … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | Leave a comment