Category Archives: Taal van Rutte

Dobber

Een bescheiden tussendoortje op weg naar een kwartet samenhangende afleveringen voor de zomerstop, het reces van de twee maanden juli en augustus. Het gaat over het woord waar Van Dale interessante informatie van verstrekt: die uitdrukking met een zware of … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN, Rijp voor opname (Van Dale), Taal van Rutte | Leave a comment

Grotelijks

Het lijkt wel of het woord grotelijks niet kan verdwijnen uit het parlementaire taalgebruik. Met een opflikkering van tegen 1970 via de combinatie grotelijks belazerd (zie Trouw) leek het bijwoord op weg naar het bejaardentehuis waarin zich zoveel uitgediende Nederlandse woorden … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN, Taal van Rutte | 2 Comments

Bereids

Ngramviewer van de DBNL (of die van de Koninklijke Bibliotheek) maakt in één oogopslag duidelijk wanneer bereids ‘reeds, al’ meer en minder tot het gangbare Nederlands behoorde. Het is relatief zeer gangbaar in de 19de eeuw. Maar al rond 1860 … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN, Taal van Rutte | Leave a comment

Opzouten, opsodemieteren en het Ruttiaans

IN HET NIEUWS de minister-president. Hij zei gisteren in die bijzondere persconferentie na de ministerraad die voor een deel de persconferentie van de VVD-lijsttrekker was: dat hij sprak van supergaaf “in mijn Ruttiaanse Nederlands”. Waar verwijst de premier naar bij de betiteling Ruttiaans? Laten … Continue reading

Posted in In het nieuws, Taal van Rutte | Tagged | Leave a comment

WOORDENLIJSTJE taal van Rutte

Dit is een woordenlijstje voor het verstaan van hedendaagse politiek, althans van de minister-president. Voor de meeste woorden geldt dat er een speciaal stukje of terloops over is geschreven in dit blog. Een Ruttiaanse reeks. aangelegen punt = iets belangrijks … Continue reading

Posted in Taal van Rutte | Tagged | 6 Comments

Schuren

De ontwikkeling volgen van taal in de loop van de parlementaire geschiedenis is interessant en lastig tegelijk. Het werkwoord schuren in de betekenis ‘knellen, wringen’ komt in de historie van de kamerdebatten aanvankelijk alleen letterlijk voor, zoals in het geval … Continue reading

Posted in Taal van Rutte | Tagged , , , | Leave a comment

Totaal

Bij de onderstrepers binnen de taal van Mark Rutte hoort zonder twijfel ook het woord totaal. De minister-president gebruikt het zo te zien in drie contexten. Daar is natuurlijk eerst de neutrale: “als je kijkt naar de totale schuld in Nederland” … Continue reading

Posted in Taal van Rutte | Tagged , , , | Leave a comment