Category Archives: Uncategorized

Letten op het belendende perceel (3): taalverandering rond het woordje tandje

Triomf, triomf! hef aan, mijn luit, Want moeder zegt: de tand is uit! Laat dreunen nu de wanden! Eerst gaf Gods gunst het lieve wicht Den adem en het levenslicht, Nu geeft zij ‘t wichtje tanden. Zo dichtte Tollens Op … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Letten op het belendende perceel (2): taalverandering rond het woordje duidelijk

Duidelijk is niet direct over het hoofd te zien voor wie Nederlands leert. Even tellen? Het woord staat meer dan 3500 maal genoteerd in de Handelingen gerekend over het hele kalenderjaar 2019 waarin verslagen van alle plenaire vergaderingen van de … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Letten op het belendende perceel (1): taalverandering rond het woordje best

Als we simpeltjes kijken naar het (ongecorrigeerde) verslag van de laatste plenaire vergadering van de Tweede Kamer in het vorige jaar, tellen we 23 maal het woord best. Is dat veel? Laten we in plaats van deze vraag een andere … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Het Nederlands is net Rottumeroog – en wel hierom

Wie leest – zo vergaat het mij – leest om de inhoud, er moet een knop om voor het schenken van aandacht aan de uiterlijke vorm. Als ik zie dat “een toenemend gebruikte constructie in het Nederlands aan Engelse invloed … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Lange lexicale producten aan het Binnenhof: over het verschil tussen ‘eens-gegeven-blijft-gegevenbeleid’ en ‘participatievewaarde-evaluatiemodel’

Lange woorden hebben – althans op mij – een bijzondere aantrekkingskracht omdat ze van de gebruikelijke omvangsnorm afwijken. Die interesse kan twee kanten opgaan, enerzijds neutraal maar andere woorden kunnen een zekere ergernis wekken. Specifieke vertegenwoordigers uit het planten- of … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

De betekenisontwikkeling van ‘fijntjes’: van nuance naar grover geschut

Minister Hoekstra – de nummer 1 op het departement dat het sinds vanmiddag zonder een staatssecretaris moet stellen na het ontslag van Menno Snel – heeft allicht een onrechtmatige daad begaan met de aanschaf van aandelen Air France-KLM. Hij was … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Actie via het woordenboek: “vliegschaamte” en Van Dale

Het is bijna op de dag af een jaar geleden dat Eppo Bruins (CU) als eerste het woord vliegschaamte in de plenaire zaal van de Tweede Kamer gebruikte,- afgaande op de Handelingen. Dat gebeurde dus nog juist in 2018 en … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment