Over

• In dit blog draaide het allereerst om

A) taal uit de mond van minister-president Mark Rutte, vanaf zijn aantreden in oktober 2010 en daarna. In concreto betreft het vooral uitingen door de premier gedaan op zijn persconferenties na de vergadering van de ministerraad (vaak aangeduid als PC ‘persconferentie’) en het wekelijkse Gesprek met de minister-president op NPO 1 (ook wel afgekort tot Gesprek of MP-gesprek). Desgewenst zal dat aangevuld worden met wat hij in eerdere publieke functies in de Tweede Kamer gezegd heeft, vanaf de Handelingen van 1995 en eerder. Deze teksten hebben als categorie (tagged) Taal van Rutte.

Het onderwerp heeft een simpele achtergrond: verbazing over en daarmee interesse voor het taalgebruik van Rutte.

Van Dale wordt in de bijdragen gebruikt als eerste bron voor vorm, varianten en betekenissen van een woord. Dat geldt waar dat nodig was eveneens voor enkele andere moderne schooltalen, want wie luistert naar Mark Rutte krijgt meer te horen dan louter algemeen gangbaar Nederlands. Daarnaast zal LexisNexis Academic vermoedelijk een geregeld bezochte schatkamer zijn, bestaande uit “Nederlandse en buitenlandse kranten en andere journalistieke en nieuwsbronnen”. Google biedt vanzelfsprekend z’n nuttige diensten, onder meer via de Ngramviewer voor het Engels. De Nederlandse Ngramviewer van de Koninklijke Bibliotheek wordt niet minder geraadpleegd, eventueel ook de versie van DBNL. Youtube biedt toegang tot veel integrale persconferenties van de minister-president. Het Ministerie van Algemene Zaken maakt een uitgeschreven versie van die bijeenkomsten, mediateksten genoemd. Die worden dankbaar benut – ze zullen ook zelf onderwerp van aandacht zijn. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van Wikipedia, zonder nadere aanhaling.

• In dit blog draait het vanaf januari 2017 meer om

B) beschouwinkjes over taal die te maken hebben met de actualiteit. Deze teksten hebben als categorie (tagged) In het nieuws.

C) Rijp voor opname heet de categorie die taal bevat die (naar vorm of naar inhoud) niet in Van Dale gevonden wordt maar daar naar mijn mening een plaatsje verdient of aangevuld zoal niet gecorrigeerd zou moeten worden.

D) Het tweede hoofdgerecht naast de taal van Mark Rutte wordt aangeduid als Parlevinken: het betreft taal in het Nederlandse Parlement, vroeger en nu.

E) De categorie Gronings bevat bijdragen die in het verlengde liggen van mijn vroegere werk. Deze teksten hebben een minder prominente plaats en kunnen gevonden worden door het aanklikken van deze categorie.

In november 2018 verscheen in het verlengde van dit blog Dat gezegd hebbend … Taal in politiek Den Haag na 1950. (360 blz.), In Boekvorm Uitgevers, Assen.

@SiemonReker is het Twitter-account waarmee nieuwe bijdragen worden aangekondigd. Via Leave a Reply kan de optie aangevinkt worden om automatisch met een e-mail op de hoogte gesteld te worden van het verschijnen van nieuwe bijdragen.

s.j.h.reker@rug.nl