Tag Archives: De Hoop Scheffer

Schuren

De ontwikkeling volgen van taal in de loop van de parlementaire geschiedenis is interessant en lastig tegelijk. Het werkwoord schuren in de betekenis ‘knellen, wringen’ komt in de historie van de kamerdebatten aanvankelijk alleen letterlijk voor, zoals in het geval … Continue reading

Posted in Taal van Rutte | Tagged , , , | Leave a comment

Adresseren

De uitkomst van het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne plaatste het kabinet in het voorjaar van 2016 voor een probleem: hoe wordt een door de meerderheid van de opgekomen stemmers verstrekt negatief advies niet zonder meer over – maar … Continue reading

Posted in Taal van Rutte | Tagged , , | Leave a comment