Tag Archives: volksetymologie

Ommekomst

Met een lantaarntje moet er gezocht worden in de uitingen van Mark Rutte naar het woord ommekomst.1) Dat is jammer, want het is een interessant element in het Nederlandse lexicon. Er zijn waarschijnlijk twee betekenissen. a) De oorspronkelijke die juridisch van aard … Continue reading

Posted in Rijp voor opname (Van Dale), Taal van Rutte | Tagged , , | 2 Comments