Monthly Archives: February 2017

Gaarne

Graag en gaarne mogen hetzelfde betekenen, hun sfeer is verschillend. Zo is graag gewoner en eigentijdser en dat is simpel aan te tonen met behulp van de Handelingen van de Tweede Kamer. Als we optellen hoeveel keren er in 2016 … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | 1 Comment

Gaat niet

De communicatie tussen de twee meisjes uit de vorige aflevering (Best wel) bevatte de uitroep “Dat ga je niet ménen!” Het accentteken geeft aan waar de nadruk in die uiting lag die bovendien verlengd werd uitgesproken, maar dat mag de … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | Leave a comment

Best wel

Twee meisjes in de bus. Ze hadden het gezellig en lieten op luidruchtige toon anderen mee genieten van hun plezier. “Dat ga je niet ménen”, hoorde ik een van hen uitroepen en meer dan eens zeiden ze dat iets “best … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | Leave a comment

Jullie

De Ngramviewer van de KB maakt duidelijk dat de opkomst van jullie en de neergang van jelui in de tijd samenvalt, niet lang na 1900. (Zie afbeelding.) Logisch, want de betekenis is vergelijkbaar, het betreft in het meervoud een aanspreking … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | Leave a comment

Jelui

De onderwijzer die ons les gaf, vertrok halverwege de vijfde klas van de lagere school en misschien wel wat onverwacht. Blijkbaar was het voor het bestuur lastig om een vervanger te vinden en een gepensioneerd oud-hoofd (bovenmeester) maakte toen het schooljaar af. … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | Leave a comment

Stuiteren

Stuiterend tussen hoop en vrees gaan de Parlementariërs deze week uit, tenminste als ze zich voor de nieuwe Tweede Kamer hebben gekandideerd. Alle tellers staan op nul, horen we de deelnemers beweren en ieder die op een lijst staat moet dus … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN, Rijp voor opname (Van Dale) | Leave a comment

Circus

Van Dale had in de tweedelige negende editie van 1970 onder het trefwoord circus nog niet opgenomen wat er in de volgende druk bij kwam: “3. (fig.) gedoe dat aan een circus doet denken”. Gedoe! Ergens tussen 1970 en 1976 … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | Leave a comment