Monthly Archives: April 2017

Hartstikke

Hoe vaak moet een woord in het Nederlandse parlement geklonken hebben en genotuleerd zijn, voordat Van Dale het besluit neemt om het niet langer als “informeel” aan te merken? Toelichtend meldt dit woordenboek daarover onder meer: “Informele taal is een … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN, Rijp voor opname (Van Dale) | Leave a comment

Van Dale nieuwer

IN HET NIEUWS is Van Dale door de opneming van 999 nieuwe woorden. Hoofdredacteur Ton den Boon lichtte het gisteravond toe in DWDD met hofnar Ronald Snijders aan zijn zijde. Nadat het woord troostbeer was langs gekomen volgde min of … Continue reading

Posted in In het nieuws, Rijp voor opname (Van Dale) | Leave a comment

Per ongeluk: zwanger

IN HET NIEUWS is de jongere van de Williams-sisters. Volgens DPA – zojuist geciteerd door de Süddeutsche Zeitung – heeft toptennisster Serena Williams haar zwangerschap per ongeluk bekend gemaakt. Ze wilde het aan een kleine kring laten weten maar ze … Continue reading

Posted in In het nieuws | 1 Comment

Gestie

Toen Hans Kombrink het Latijn niet verstond, vroeg hij aan de spreker (Theo Joekes) om dat even voor hem te vertalen en dat deed deze. (Zie de aflevering die Propter heet.) Was er niet ooit een bepaalde kwestie (Zuid-Afrika, olieboycot?), … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | 1 Comment

Commotie

“Aan de orde is de voortzetting der interpellatie van den heer van Hoëvell betrekkelijk de regeling der cultuurcontracten op Java.” Het is 11 mei 1860, aan het woord in dat belangrijke debat (Multatuli! Max Havelaar is in 1859 geschreven) is een … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | Leave a comment

Grotelijks

Het lijkt wel of het woord grotelijks niet kan verdwijnen uit het parlementaire taalgebruik. Met een opflikkering van tegen 1970 via de combinatie grotelijks belazerd (zie Trouw) leek het bijwoord op weg naar het bejaardentehuis waarin zich zoveel uitgediende Nederlandse woorden … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN, Taal van Rutte | 2 Comments

Commissienamen ii: Knollenvoorcitroenen

Terwijl na de Tweede Wereldoorlog een accijnscommissie, een belastingcommissie, een buurtcommissie, een middenstandscommissie, een prijscommissie, een poldercommissie gewone aanduidingen zijn die te rekenen zijn bij het type X-commissie en terwijl er in deze jaren ook aanduidingen als commissie-Hoover, commissie-Koelma, commissie-Verdam voorkomen … Continue reading

Posted in PARLEVINKEN | Leave a comment