Wat zij aanbevolen

IN HET NIEUWS is Ierland, daar gaat wat veranderen. De definitieve uitslag van het abortus-referendum is nu in de vroege vooravond van zaterdag 26 mei 2018 nog niet bekend maar een verrassend grote hoeveelheid ja-stemmen maakt een nieuwe, liberalere koers op dat terrein desondanks duidelijk.

De kwestie was eerst te heikel, werd toen geparkeerd bij 99 burgers die zich er onder leiding van een rechter over bogen. “Wat zij aanbevolen”, schrijft Melle Garschagen zojuist in een blog van NRC Handelsblad, “schokte Ierland”.

Waarschijnlijk duurt het niet lang of er verandert ook iets in dat blog en dat zou jammer zijn. Nu zien we hoe het Nederlands aan verandering onderhevig is. Als een oplettende lezer de NRC er straks op wijst – het is examentijd, correctoren draaien overuren – dat we in het ABN zeggen “wat zij aanbevalen”, pakt er iemand op de redactie de e-ANS of Van Dale en concludeert dan: verdraaid, het is zo… We zeggen ook niet “wat wij besproken”, “toen wij vernomen”.

Maar waarom zou de NRC dat aanbevolen niet gewoon laten staan? Ook als het gecorrigeerd wordt, is het Nederlands bij werkwoorden als aanbevelen zonder twijfel aan het veranderen – waarom die variatie dan niet getoond?

fragmentje e-ANS

Afwachten.

Aanvulling 30.05.2018. Na het commentaar van de NRC-eindredacteur (zie onder) was de krant van 28 mei j.l. geen verrassing meer:

 

About Siemon

Siemon Reker (1950, Uithuizen) was hoogleraar Groninger taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen tot aan zijn emeritaat in 2016. Eerder was hij onder meer streektaalfunctionaris van de Provincie Groningen en actief in de journalistiek (Nieuwsblad van het Noorden, Radio Noord). Publicaties staan onder het kopje C.V.
This entry was posted in In het nieuws. Bookmark the permalink.

1 Response to Wat zij aanbevolen

  1. Pepijn Hendriks says:

    Sommige eindredacteuren van NRC lezen zelfs dit weblog. En die zijn dan wel taalkundige, maar kiezen met de eindredactiepet op tóch voor de norm. Waarvoor excuus 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.