VERKEERD – VERKEERDER – VERKEERDST

De twee afbeeldingen zijn ontstaan vanuit een rijdende bus in de Groninger binnenstad. De twee gele borden die het verkeer moeten waarschuwen staan (althans stonden midden juni 2019) aan het begin en aan het eind van de Steentilstraat.

Consequent, knap én aandachttrekkend om bij elk van de drie woorden op de middelste regel van het bord het onjuiste slot te kiezen: te allen tijde hadden we afgesproken. Verkeer, verkeerd, verkeerder, verkeerdst.

About Siemon

Siemon Reker (1950, Uithuizen) was hoogleraar Groninger taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen tot aan zijn emeritaat in 2016. Eerder was hij onder meer streektaalfunctionaris van de Provincie Groningen en actief in de journalistiek (Nieuwsblad van het Noorden, Radio Noord). Publicaties staan onder het kopje C.V.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.