Maandelijkse archieven: oktober 2023

Voor wie de Kamerleden oog hebben en voor wie ook niet: de laatste vergaderdag

Wat een gevoelde exodus was het op de laatste dag dat de oude Kamer in vergadering bijeen was (donderdag 26 oktober 2023). Eigenlijk was het niet die donderdag, de sessie eindigde een flink eind in de nacht van 26 op … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Hetzelfde woord tweemaal achtereen in dezelfde zin: te te, het het, om om en wie wie

Die constructie om te proberen te + werkwoord levert ons dus weleens moeilijkheden op wegens het kennelijk al te dicht bijelkaar voor (moeten) komen van tweemaal datzelfde woordje te.Is dat zo, dat we moeite hebben met iets als het zeggen … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

“Om proberen te regeren” en dergelijke ontsporinkjes

Natuurlijk had ik beter moeten opletten en met pen en papier in de aanslag luisteren naar wat Gerbert van der Aa op 16 september 2023 precies op Radio 1 zei over de ramp in Libië. Hij legde de nabije historie … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Een wetsvoorstel of goedkeuringsverdrag onthameren. Onthameren?

Als Malik Azmani (dan Kamerlid voor de VVD) in 2013 volgens de Handelingen het volgende zegt: “Het feit dat dit wetsvoorstel onthamerd is en plenair wordt behandeld, geeft mij de gelegenheid om het volgende te memoreren” bevat die uiting een … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Onfatsoenlijk, regionaal, rechtuit, ongenuanceerd: plat

Wie uit een streektaal-milieu afkomstig is zal het misschien gauwer opvallen, aanduidingen als Haags, Rotterdams, Twents worden geregeld toelichtend voorafgegaan door het bijwoordje plat. (Zie hiervoor op diverse plaatsen in dit blog, korte samenvatting: plat zegt in die gevallen vooral … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Neuzelen en geneuzel: over z’n grootste populariteit heen

Even doorgaan op wat Hero Brinkman in 2011 volgens de Handelingen zei? Hij sprak van geneuzel in de ruimte. Het allereerste geval dat ik kon vinden van het woord geneuzel dateert van een kleine 20 jaar tevoren. De vader van … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Hoe de beschaving zich ontwikkelt. Van “zich in de ruimte houden” naar gezwam en geklets

Enkele bekende oppositionele Volksvertegenwoordigers uit het begin van de 20ste eeuw (zoals J.H.A. Schaper, E.M. Teenstra, A.B. Kleerekoper, D. Bos) mochten op basis van hun positie kritisch zijn tegenover een kabinet, ze konden desondanks beheerst uitdrukking geven aan hun kritische … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie