Categorie archieven: prot-chr

Taal en wereld van Maarten Schakel: diens autobiografie (1982)

“Doet u maar één uro, meneer” zei de man achter de Kringloopkassa en daarmee was de aanschaf bezegeld van een tweedehands exemplaar van de autobiografie van Maarten Schakel. Uitgeverij De Haan in Haarlem zette in 1982 een montagefoto op de … Lees verder

Geplaatst in PARLEVINKEN, prot-chr | Een reactie plaatsen

Nooddruft en nooddruftig

Morgen is het 500 jaar geleden dat de Reformatie begon, we besluiten deze korte serie met aandacht voor verondersteld protestants-christelijk taalgebruik in de Tweede Kamer, gebaseerd op een oudere vertaling van de Heidelberger Catechismus, dé basiscursus voor protestanten – althans … Lees verder

Geplaatst in PARLEVINKEN, prot-chr | Een reactie plaatsen

Verdoemenis en duivel

Bijna 31 oktober, bijna 500 jaar Reformatie. Op 30 oktober, komende maandag, stoppen we met deze thematische reeks over protestants-christelijk taalgebruik in de Tweede Kamer naar aanleiding van dat jubileum. De weglating van één medeklinker – zagen we in de … Lees verder

Geplaatst in PARLEVINKEN, prot-chr | Een reactie plaatsen

Men vergeve mij

Wensende wijzen worden er vele gevonden in de Heidelberger Catechismus – geen wonder in zo’n oude tekst. Maar de conjunctief is er bijna geweest, zelfs in het eigentijdse kookboek (men neme) komt het niet meer voor. Zeldzaam dus dat bij … Lees verder

Geplaatst in PARLEVINKEN, prot-chr | Een reactie plaatsen

Verordineren en verordonneren

Een jubileumpje: dit is aflevering 250 in dit blog. In een oudere vertaling van de Heidelberger Catechismus (de tekst die een halve eeuw is ontstaan na de Reformatie van 1517 – en die begon met de publicatie van de 95 … Lees verder

Geplaatst in PARLEVINKEN, prot-chr, Rijp voor opname (Van Dale) | Een reactie plaatsen

Naarstig en naarstiglijk

Zondag 38 (vraag 103) van de Heidelberger Catechismus wil “dat ik, inzonderheid op den sabbat, dat is op den rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome”. In dezelfde bron worden de geloven opgeroepen in een aantal opzichten hun best te … Lees verder

Geplaatst in PARLEVINKEN, prot-chr | Een reactie plaatsen

Gehoorzaamheid: een iegelijk

De Heidelberger Catechismus is heel praktisch en systematisch opgedeeld in wat heet 52 Zondagen: wekelijks kon er zo een speciale kerkdienst gereserveerd worden om een bepaald deel onder de aandacht te brengen en de totaliteit vergde dus precies één jaar. … Lees verder

Geplaatst in PARLEVINKEN, prot-chr | Een reactie plaatsen